Talált 16 Eredmények: Macedonii

 • W nocy miał Paweł widzenie: jakiś Macedończyk stanął [przed nim] i błagał go: Przepraw się do Macedonii i pomóż nam! (Dzieje Apostolskie 16, 9)

 • Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii w przekonaniu, że Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im Ewangelię. (Dzieje Apostolskie 16, 10)

 • a stąd do Filippi, głównego miasta tej części Macedonii, które jest [rzymską] kolonią. W tym mieście spędziliśmy kilka dni. (Dzieje Apostolskie 16, 12)

 • Kiedy Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł oddał się wyłącznie nauczaniu i udowadniał Żydom, że Jezus jest Mesjaszem. (Dzieje Apostolskie 18, 5)

 • Wysłał więc do Macedonii dwóch swoich pomocników, Tymoteusza i Erasta, a sam pozostał przez jakiś czas w Azji. (Dzieje Apostolskie 19, 22)

 • Gdy rozruch ustał, Paweł przywołał uczniów, dodał im ducha, pożegnał się i wyruszył w podróż do Macedonii. (Dzieje Apostolskie 20, 1)

 • Wstąpię do was, gdy będę wracał z Macedonii. Przez Macedonię bowiem przejdę tylko, (1 List do Koryntian 16, 5)

 • a następnie udać się od was do Macedonii i z Macedonii znów przyjść do was po to, byście mnie wyprawili w podróż do Judei. (2 List do Koryntian 1, 16)

 • duch mój nie zaznał spokoju, bo nie spotkałem Tytusa, brata mojego. Pożegnałem się przeto i wyruszyłem do Macedonii. (2 List do Koryntian 2, 13)

 • Kiedyśmy przybyli do Macedonii, nasze ciało nie doznało żadnej ulgi, lecz zewsząd byliśmy dręczeni: zewnątrz walki, wewnątrz obawy. (2 List do Koryntian 7, 5)

 • Donosimy wam, bracia, o łasce Bożej, jakiej dostąpiły Kościoły Macedonii, (2 List do Koryntian 8, 1)

 • A kiedy byłem u was i znajdowałem się w potrzebie, nikomu nie okazałem się ciężarem. Czego mi nie dostawało, to dopełnili bracia przybyli z Macedonii. W niczym nie obciążyłem was i nadal nie będę was obciążał. (2 List do Koryntian 11, 9)


“Quando fizer o bem, esqueça. Se fizer o mal, pense no que fez e se arrependa.” São Padre Pio de Pietrelcina