Talált 751 Eredmények: powiedział

 • Powiedział zaś to nie dlatego, jakoby dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem, i mając trzos wykradał to, co składano. (Ewangelia Jana 12, 6)

 • Na to Jezus powiedział: Zostaw ją! Przechowała to, aby /Mnie namaścić/ na dzień mojego pogrzebu. (Ewangelia Jana 12, 7)

 • Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. (Ewangelia Jana 12, 22)

 • To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. (Ewangelia Jana 12, 33)

 • Dopóki światłość macie, wierzcie w światłość, abyście byli synami światłości. To powiedział Jezus i odszedł, i ukrył się przed nimi. (Ewangelia Jana 12, 36)

 • Tak powiedział Izajasz, ponieważ ujrzał chwałę Jego i o Nim mówił. (Ewangelia Jana 12, 41)

 • A wiem, że przykazanie Jego jest życiem wiecznym. To, co mówię, mówię tak, jak Mi Ojciec powiedział. (Ewangelia Jana 12, 50)

 • Powiedział do niego Jezus: Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. (Ewangelia Jana 13, 10)

 • Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. (Ewangelia Jana 13, 11)

 • Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. (Ewangelia Jana 13, 28)

 • Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: Zakup, czego nam potrzeba na święto, albo żeby dał coś ubogim. (Ewangelia Jana 13, 29)

 • Powiedział Mu Piotr: Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? życie moje oddam za Ciebie. (Ewangelia Jana 13, 37)


“Todas as graças que pedimos no nome de Jesus são concedidas pelo Pai eterno.” São Padre Pio de Pietrelcina