Talált 97 Eredmények: trzydzieści

 • Gdy Adam miał sto trzydzieści lat, urodził mu się syn, podobny do niego jako jego obraz, i dał mu na imię Set. (Księga Rodzaju 5, 3)

 • Ogólna liczba lat, które Adam przeżył, była dziwięćset trzydzieści. I umarł. (Księga Rodzaju 5, 5)

 • A po urodzeniu się Jereda żył osiemset trzydzieści lat i miał synów i córki. (Księga Rodzaju 5, 16)

 • A oto, jak masz ją wykonać: długość arki - trzysta łokci, pięćdziesiąt łokci jej szerokość i wysokość jej - trzydzieści łokci. (Księga Rodzaju 6, 15)

 • Arpachszad, przeżywszy trzydzieści pięć lat, miał syna Szelacha. (Księga Rodzaju 11, 12)

 • Szelach, przeżywszy trzydzieści lat, miał syna Ebera; (Księga Rodzaju 11, 14)

 • Gdy Eber miał trzydzieści cztery lata, urodził mu się syn, Peleg; (Księga Rodzaju 11, 16)

 • a po urodzeniu się Pelega żył Eber czterysta trzydzieści lat i miał synów i córki. (Księga Rodzaju 11, 17)

 • Gdy Peleg miał trzydzieści lat, urodził mu się Reu; (Księga Rodzaju 11, 18)

 • Gdy Reu miał trzydzieści dwa lata, urodził mu się syn, Serug; (Księga Rodzaju 11, 20)

 • Gdy Serug miał trzydzieści lat, urodził mu się Nachor; (Księga Rodzaju 11, 22)

 • A Izmael, mając sto trzydzieści siedem lat, doszedł do kresu swego życia; umarł i połączył się ze swoimi przodkami. (Księga Rodzaju 25, 17)


“Seja paciente nas aflições que o Senhor lhe manda.” São Padre Pio de Pietrelcina