Talált 3448 Eredmények: kad

 • A kad on uze knjigu, èetiri biæa i dvadeset i èetiri starješine padoše nièice pred Jaganjca. U svakoga bijahu citre i zlatne posudice pune kada, to jest molitava svetaèkih. (Otkrivenje 5, 8)

 • I vidjeh: kad Jaganjac otvori prvi od sedam peèata, zaèujem gdje prvo od èetiri biæa govori glasom kao gromovnim: "Doði!" (Otkrivenje 6, 1)

 • Kad Jaganjac otvori drugi peèat, zaèujem drugo biæe gdje govori: "Doði!" (Otkrivenje 6, 3)

 • Kad Jaganjac otvori treæi peèat, zaèujem treæe biæe gdje govori: "Doði!" Pogledam, a ono konj vranac i njegovu konjaniku u ruci tezulja. (Otkrivenje 6, 5)

 • Kad Jaganjac otvori èetvrti peèat, zaèujem glas èetvrtoga biæa gdje govori: "Doði!" (Otkrivenje 6, 7)

 • Kad Jaganjac otvori peti peèat, vidjeh pod žrtvenikom duše zaklanih zbog rijeèi Božje i zbog svjedoèanstva što ga imahu. (Otkrivenje 6, 9)

 • I vidjeh: kad Jaganjac otvori šesti peèat, potres velik nasta. I sunce pocrnje kao dlakava kostrijet, sav mjesec posta kao krv. (Otkrivenje 6, 12)

 • I zvijezde padoše s neba na zemlju kao što smokva smokvice stresa kad je potrese žestok vjetar. (Otkrivenje 6, 13)

 • Kad Jaganjac otvori sedmi peèat, nasta muk na nebu oko pola sata. (Otkrivenje 8, 1)

 • I drugi jedan anðeo pristupi i sa zlatnom kadionicom stane na žrtvenik. I dano mu je mnogo kada da ga s molitvama svih svetih prinese na zlatni žrtvenik pred prijestoljem. (Otkrivenje 8, 3)

 • I vinu se dim kadni s molitvama svetih iz ruke anðelove pred lice Božje. (Otkrivenje 8, 4)

 • Anðeo uze kadionicu, napuni je vatrom sa žrtvenika i prosu na zemlju. I udariše gromovi, i glasovi, i munje, i potres. (Otkrivenje 8, 5)


“Esforce-se, mesmo se for um pouco, mas sempre…” São Padre Pio de Pietrelcina