Talált 19 Eredmények: odluka

 • Sada, dakle, ako kralj želi, neka se istraži u pismohrani kraljevoj u Babilonu je li zaista kralj Kir izdao zapovijed da se sagradi Dom Božji u Jeruzalemu. A kraljeva odluka o tome neka nam se saopæi." (Knjiga Ezrina 5, 17)

 • U ponoæi ustajem da te slavim zbog pravednih tvojih odluka. (Psalmi 119, 62)

 • U krilo plašta baca se kocka, ali je od Jahve svaka odluka. (Mudre izreke 16, 33)

 • O smrti, odluka je tvoja dobrodošla èovjeku ubogu i bez snage, istrošenu starcu, izmorenu brigama, nevjeriènu i na kraju strpljivosti. (Knjiga Sirahova 41, 2)

 • Takva je odluka stvorena protiv èitave zemlje; takva je ruka pružena protiv svih naroda! (Izaija 14, 26)

 • Onaj sam koji od poèetka svršetak otkriva i unaprijed javlja što još se nije zbilo! Ja kažem: Odluka æe se moja ispuniti, izvršit æu sve što mi je po volji. (Izaija 46, 10)

 • Kralj odgovori i reèe zvjezdarima: "Moja je odluka neopoziva: ako mi ne kažete što sam snio i što san znaèi, bit æete rastrgani u komade, a vaše æe kuæe postati smetišta. (Daniel 2, 5)

 • A kralj: "Dobro ja znam da želite dobiti na vremenu jer znate da je moja odluka neopoziva. (Daniel 2, 8)

 • ovo je znaèenje, o kralju, odluka Svevišnjega što æe se ispuniti na mom gospodaru kralju: (Daniel 4, 21)

 • Ali oni ljudi navališe na kralja govoreæi: "Znaj, o kralju, da prema medijsko-perzijskom zakonu nijedna kraljevska zabrana ili odluka ne može biti opozvana!" (Daniel 6, 16)

 • Ovako govori Jahve: "Za tri zloèina Damaska, za èetiri zloèina, odluka je neopoziva: jer su vrhli Gilead cijepom željeznim, (Amos 1, 3)

 • Ovako govori Jahve: "Za tri zloèina Gaze, za èetiri zloèina, odluka je neopoziva: jer odvedoše sve u izgnanstvo i Edomu predadoše, (Amos 1, 6)


“Deus é servido apenas quando é servido de acordo com a Sua vontade.” São Padre Pio de Pietrelcina