Talált 13 Eredmények: veèer

 • Svjetlost prozva Bog dan, a tamu prozva noæ. Tako bude veèer, pa jutro - dan prvi. (Knjiga Postanka 1, 5)

 • A svod prozva Bog nebo. Tako bude veèer, pa jutro - dan drugi. (Knjiga Postanka 1, 8)

 • Tako bude veèer, pa jutro - dan treæi. (Knjiga Postanka 1, 13)

 • Tako bude veèer, pa jutro - dan èetvrti. (Knjiga Postanka 1, 19)

 • Tako bude veèer, pa jutro - dan peti. (Knjiga Postanka 1, 23)

 • I vidje Bog sve što je uèinio, i bijaše veoma dobro. Tako bude veèer, pa jutro - dan šesti. (Knjiga Postanka 1, 31)

 • Pusti deve da poliježu izvan grada, pokraj studenca. Bijaše veèer, kad žene izlaze da crpu vodu. (Knjiga Postanka 24, 11)

 • U strahu koji æe ti stezati srce i od prizora što æe ga oèi tvoje gledati, jutrom æeš govoriti: 'Oh, da je veæ veèer!' a naveèer æeš govoriti: 'Oh, da je veæ jutro!' (Ponovljeni zakon 28, 67)

 • Liježuæ' mislim svagda: 'Kada æu ustati?' A dižuæ se: 'Kada veèer doèekati!' I tako se kinjim sve dok se ne smrkne. (Knjiga o Jobu 7, 4)

 • Jer samo za tren traje srdžba njegova, a èitav život dobrota njegova. Veèer donese suze, a jutro klicanje. (Psalmi 30, 6)

 • No oni navaljivahu: "Ostani s nama jer zamalo æe veèer i dan je na izmaku!" I uniðe da ostane s njima. (Evanðelje po Luki 24, 29)

 • Kad nasta veèer, siðoše njegovi uèenici k moru, (Evanðelje po Ivanu 6, 16)


“Apóie-se, como faz Nossa Senhora, à cruz de Jesus e nunca lhe faltará conforto”. São Padre Pio de Pietrelcina