18. ja hallitsemaan päivää ja yötä ja erottamaan valon pimeästä. Ja Jumala näki, että se oli hyvä.

“Peçamos a São José o dom da perseverança até o final”. São Padre Pio de Pietrelcina