1. Acum, pentru voi, preoților, este această poruncă.

2. Dacă nu veți asculta, dacă nu veți pune la inimă să dați glorie numelui meu – zice Domnul Sabaót –, voi trimite împotriva voastră blestemul și voi blestema binecuvântările voastre; ba chiar le-am blestemat, pentru că nu este nimeni între voi care să pună la inimă.

3. „Iată, voi mustra descendența voastră și voi împrăștia excremente pe fețele voastre, excrementele sărbătorilor voastre, și veți fi luați împreună cu ele.

4. Veți cunoaște că eu am trimis la voi această poruncă, pentru ca alianța mea să fie cu Lévi – spune Domnul Sabaót.

5. Alianța mea cu el este una vie și de pace. I-am dat lui teamă și el s-a temut și a tremurat în fața numelui meu.

6. Legea adevărului era în gura lui și nelegiuire nu s-a găsit pe buzele sale; în pace și în dreptate umbla cu mine și pe mulți i-a întors de la nelegiuire.

7. Căci buzele preotului păzesc știința și ei caută legea din gura lui. Pentru că el este un mesager al Domnului Sabaót.

8. Dar voi v-ați îndepărtat de la cale și mulți s-au poticnit de lege; ați distrus alianța cu Lévi – zice Domnul Sabaót.

9. De aceea, și eu v-am făcut să fiți niște disprețuiți și niște zdrobiți pentru tot poporul, pentru că nu ați păzit căile mele și v-ați înălțat fața împotriva legii.

10. Oare nu este un singur tată pentru noi toți? Oare nu un singur Dumnezeu ne-a creat? De ce ne trădăm unul pe celălalt, profanând alianța părinților noștri?

11. Iúda a trădat și a săvârșit un lucru abominábil împotriva lui Israél și a Ierusalímului, căci Iúda a profanat ce este sfânt al Domnului și pe care el îl iubește și a devenit soțul fiicei unui dumnezeu străin.

12. Domnul îl va nimici pe cel care o face, pe cel care se ridică și răspunde din corturile lui Iacób și pe cel care aduce ofrandă pentru Domnul Sabaót.

13. Acest al doilea lucru îl mai faceți: acoperiți cu lacrimi altarul Domnului, cu plâns și suspine, încât el nu se mai îndreaptă spre ofrandă ca s-o primească cu plăcere din mâna voastră.

14. Voi spuneți: «De ce?». Pentru că Domnul este martor între tine și soția tinereții tale, pe care ai trădat-o, deși ea este tovarășa ta și soția alianței tale.

15. Oare nu a făcut unul singur și restul duhului îi aparține? Cine este singurul care caută descendență de la Dumnezeu? Păziți-vă în duhul vostru și n-o trădați pe femeia tinereții voastre!

16. Căci eu îl urăsc pe cel care trimite [femeia] – spune Domnul Dumnezeul lui Israél – și pe cel care-și acoperă cu violență haina – zice Domnul Sabaót. Păziți-vă în duhul vostru și nu trădați!

17. Voi îl chinuiți pe Domnul prin cuvintele voastre și totuși spuneți: «Cum îl chinuim?». Când spuneți că «oricine face răul este bun în ochii Domnului și de ei îi place» sau «Unde este Dumnezeul judecății?»”.

“Rezai e continuai a rezar para não ficardes entorpecidos”. São Padre Pio de Pietrelcina