8. Wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką i wyciągniętym ramieniem wśród wielkiej grozy, znaków i cudów.

“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina