1. Budite dakle nasljedovatelji Božji kao djeca ljubljena

2. i hodite u ljubavi kao što je i Krist ljubio vas i sebe predao za nas kao prinos i žrtvu Bogu na ugodan miris.

3. A bludnost i svaka neèistoæa ili pohlepa neka se i ne spominje meðu vama, kako dolikuje svetima!

4. Ni prostota, ni ludorija, ni dvosmislica, što se ne prilièi, nego radije zahvaljivanje!

5. Jer dobro znajte ovo: nijedan bludnik, ili bestidnik, ili pohlepnik - taj idolopoklonik - nema baštine u kraljevstvu Kristovu i Božjemu.

6. Nitko neka vas ispraznim rijeèima ne zavarava: zbog toga dolazi gnjev Božji na sinove neposlušne.

7. Nemajte dakle ništa s njima!

8. Da, nekoæ bijaste tama, a sada ste svjetlost u Gospodinu: kao djeca svjetlosti hodite -

9. plod je svjetlosti svaka dobrota, pravednost i istina -

10. i odluèite se za ono što je milo Gospodinu.

11. A nemajte udjela u jalovim djelima tame, nego ih dapaèe raskrinkavajte,

12. jer što potajno èine, sramota je i govoriti.

13. A sve što se raskrinka, pod svjetlošæu postaje sjajno; što je pak sjajno, svjetlost je.

14. Zato veli: "Probudi se, ti što spavaš, ustani od mrtvih i zasvijetljet æe ti Krist."

15. Razmotrite dakle pomno kako živite! Ne kao ludi, nego kao mudri!

16. Iskupljujte vrijeme jer dani su zli!

17. Zato ne budite nerazumni, nego shvatite što je volja Gospodnja!

18. I ne opijajte se vinom u kojem je razuzdanost, nego - punite se Duhom!

19. Razgovarajte meðu sobom psalmima, hvalospjevima i duhovnim pjesmama! Pjevajte i slavite Gospodina u svom srcu!

20. Svagda i za sve zahvaljujte Bogu i Ocu u imenu Gospodina našega Isusa Krista!

21. Podložni budite jedni drugima u strahu Kristovu!

22. Žene svojim muževima kao Gospodinu!

23. Jer muž je glava žene kao i Krist Glava Crkve - On, Spasitelj Tijela.

24. Pa kao što se Crkva podlaže Kristu, tako i žene muževima u svemu!

25. Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio Crkvu te sebe predao za nju

26. da je posveti, oèistivši je kupelji vode uz rijeè

27. te sebi predvede Crkvu slavnu, bez ljage i nabora ili èega takva, nego da bude sveta i bez mane.

28. Tako treba da i muževi ljube svoje žene kao svoja tijela. Tko ljubi svoju ženu, sebe ljubi.

29. Ta nitko nikada ne mrzi svoga tijela, nego ga hrani i njeguje kao i Krist Crkvu.

30. Doista, mi smo udovi njegova Tijela!

31. Stoga æe èovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; dvoje njih bit æe jedno tijelo.

32. Otajstvo je to veliko! Ja smjeram na Krista i na Crkvu.

33. Dakle, neka svaki od vas ljubi svoju ženu kao samog sebe, a žena neka poštuje svog muža.

“Pense na felicidade que está reservada para nós no Paraíso”. São Padre Pio de Pietrelcina