Fondare 484 Risultati per: trei

 • toţi cei număraţi erau şase sute trei mii cinci sute cincizeci. (Cartea Numerilor 1, 46)

 • cu grupa lui, având număraţi cincizeci şi nouă de mii trei sute; (Cartea Numerilor 2, 13)

 • cu grupa lui, având număraţi cincizeci şi trei de mii patru sute. (Cartea Numerilor 2, 30)

 • Aceştia sunt cei număraţi dintre fiii lui Israél, după casele părinţilor lor. Toţi cei număraţi ai taberelor, după steagurile lor, erau şase sute trei mii cinci sute cincizeci. (Cartea Numerilor 2, 32)

 • Toţi întâii născuţi de parte bărbătească, după numărul numelor, de la o lună în sus, după numărătoarea lor, erau douăzeci şi două de mii două sute şaptezeci şi trei. (Cartea Numerilor 3, 43)

 • Pentru răscumpărarea celor două sute şaptezeci şi trei care depăşesc [numărul] levíţilor dintre întâii născuţi ai fiilor lui Israél, (Cartea Numerilor 3, 46)

 • A luat de la întâii născuţi dintre fiii lui Israél o mie trei sute şaizeci şi cinci [de sícli], după síclul sanctuarului. (Cartea Numerilor 3, 50)

 • cei număraţi după familiile lor, erau trei mii două sute. (Cartea Numerilor 4, 44)

 • Au mers de la muntele Domnului cale de trei zile, iar arca alianţei Domnului mergea înaintea lor cale de trei zile ca să caute pentru ei loc de odihnă. (Cartea Numerilor 10, 33)

 • Domnul le-a zis lui Moise, lui Áaron şi lui Míriam dintr-o dată: „Ieşiţi toţi trei la cortul întâlnirii!”. Şi au ieşit toţi trei. (Cartea Numerilor 12, 4)

 • să aduci pe lângă viţel, ca ofrandă, trei zecimi [dintr-o éfă] de făină aleasă frământată cu o jumătate de hin de untdelemn, (Cartea Numerilor 15, 9)

 • Domnul a deschis gura măgăriţei şi ea i-a zis lui Balaám: „Ce ţi-am făcut că m-ai bătut de trei ori?”. (Cartea Numerilor 22, 28)


“A sua função é tirar e transportar as pedras, e arrancar os espinhos. Jesus é quem semeia, planta, cultiva e rega. Mas seu trabalho também é obra de Jesus. Sem Ele você nada pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina