Fondare 63 Risultati per: Mych

 • Będziesz zaś zwolniony z przysięgi, jeśli przyjdziesz do mych krewnych, a oni ci jej nie dadzą; tylko wtedy będziesz zwolniony z przysięgi. (Księga Rodzaju 24, 41)

 • A na to Abimelek: Czemu z nami tak postąpiłeś? Niewiele brakowało, aby któryś z mych poddanych żył z twoją żoną, a wtedy sprowadziłbyś na nas winę! (Księga Rodzaju 26, 10)

 • Nawet nie dałeś mi ucałować mych wnuków i mych córek. Postąpiłeś nierozsądnie! (Księga Rodzaju 31, 28)

 • Wtedy powiedział nam twój sługa, ojciec nasz: Wiecie, że jedna z mych żon urodziła mi dwóch synów. (Księga Rodzaju 44, 27)

 • Jakub odpowiedział faraonowi: Liczba lat mojego pielgrzymowania - sto i trzydzieści. Niezbyt długie i smutne były lata mego życia; nie są one tak długie, jak lata pielgrzymowania mych przodków. (Księga Rodzaju 47, 9)

 • Błogosławieństwa ojca twego niech dłużej trwają niż błogosławieństwa mych przodków, jak długo trwać będą pagórki odwieczne - niechaj spłyną na głowę Józefa, na głowę tego, który jest księciem wśród swoich braci! (Księga Rodzaju 49, 26)

 • Czy nie jest to u Mnie schowane, opatrzone pieczęcią w mych skarbach? (Księga Powtórzonego Prawa 32, 34)

 • A Samuel powiedział: Co to za beczenie owiec [dochodzi] mych uszu i co za ryk większego bydła słyszę? (1 Księga Samuela 15, 14)

 • Dawid wyruszył do Baal-Perasim i tam ich pokonał. Wtedy rzekł Dawid: Jak rwąca woda Pan rozbił wrogów mych przede mną. Dlatego nazwano to miejsce Baal-Perasim. (2 Księga Samuela 5, 20)

 • Ścigam mych wrogów i niszczę, a nie wracam, póki nie zginęli. (2 Księga Samuela 22, 38)

 • Nabot zaś odpowiedział: Niech mnie broni Pan przed tym, bym miał ci oddać dziedzictwo mych przodków. (1 Księga Królewska 21, 3)

 • Przez twych posłańców urągałeś Panu. Mówiłeś: Z mnóstwem mych rydwanów wyszedłem na szczyty górskie, na najdalsze grzbiety Libanu. Wyciąłem jego cedry najwyższe i co najpiękniejsze jego cyprysy. Wtargnąłem w jego ostatnie ustronie, w jego bujną gęstwinę leśną. (2 Księga Królewska 19, 23)


“Deus não opera prodígios onde não há fé.” São Padre Pio de Pietrelcina