Fondare 25 Risultati per: ostoi

 • I głosił dalej swoje pouczenie, mówiąc: Biada! Któż się ostoi, kiedy Bóg to uczyni? (Księga Liczb 24, 23)

 • Królów ich wyda w twe ręce, abyś wygubił ich imię spod nieba. Nikt się z nich nie ostoi przed tobą, aż ich wytępisz. (Księga Powtórzonego Prawa 7, 24)

 • lud mocny i wysoki, synów Anaka, znanych ci, o których słyszałeś: Któż się ostoi wobec synów Anaka? (Księga Powtórzonego Prawa 9, 2)

 • Nikt przed wami się nie ostoi, strach przed wami i przerażenie będzie siał Pan, Bóg wasz, po całej ziemi, po której będziecie chodzić, jak wam zapowiedział. (Księga Powtórzonego Prawa 11, 25)

 • Nikt się nie ostoi przed tobą przez wszystkie dni twego życia. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą, nie opuszczę cię ani porzucę. (Księga Jozuego 1, 5)

 • A teraz panowanie twoje nie ostoi się. Pan wyszukał sobie człowieka według swego serca: ustanowił go Pan wodzem swego ludu, nie zachowałeś bowiem tego, co ci Pan polecił. (1 Księga Samuela 13, 14)

 • Stratujemy ich nimi, i góry przesiąkną ich krwią, a równiny ich napełnią się ich trupami. I nie ostoi się ślad ich stóp przed nami, ale wyginą do ostatniego - to mówi król Nabuchodonozor, pan całej ziemi. Tak on powiedział, a jego słowa nie będą daremne. (Księga Judyty 6, 4)

 • Nie będzie mieszkał w moim domu ten, kto podstęp knuje. Ten, który kłamstwa rozgłasza, nie ostoi się przed mymi oczami. (Księga Psalmów 101, 7)

 • Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi? (Księga Psalmów 130, 3)

 • Występny w złu szuka ostoi, sprawiedliwych korzeń jest bezpieczny. (Księga Przysłów 12, 12)

 • Gwałtowny jest gniew, zapalczywość - nieubłagana, a kto się ostoi przed zazdrością? (Księga Przysłów 27, 4)

 • Postawione na szczytach gór cienkie tyczki nie oprą się wiatrowi, tak serce zalęknione przez niemądre myśli nie ostoi się wobec byle jakiego strachu. (Mądrość Syracha 22, 18)


“Meu Deus, perdoa-me. Nunca Te ofereci nada na minha vida e, agora, por este pouco que estou sofrendo, em comparação a tudo o que Tu sofreste na Cruz, eu reclamo injustamente!” São Padre Pio de Pietrelcina