Fondare 188 Risultati per: stanie

 • Wtedy Bóg rzekł: Niechaj się stanie światłość! I stała się światłość. (Księga Rodzaju 1, 3)

 • Błogosławiąc jej, dam ci i z niej syna, i będę jej nadal błogosławił, tak że stanie się ona matką ludów i królowie będą jej potomkami. (Księga Rodzaju 17, 16)

 • Oto jestem u źródła. Niech więc stanie się tak, żeby ta dziewczyna wyszła czerpać wodę. A gdy jej powiem: Daj mi się napić trochę wody z twego dzbana, (Księga Rodzaju 24, 43)

 • rzekł do swych braci: Ja jestem Józef! Czy ojciec mój jeszcze żyje? Ale bracia nie byli w stanie mu odpowiedzieć, gdyż się go zlękli. (Księga Rodzaju 45, 3)

 • Widzi on, że dobry jest spoczynek, a kraj uroczy; ale będzie musiał ugiąć swój grzbiet pod brzemieniem i stanie się niewolnikiem, pędzonym do pracy. (Księga Rodzaju 49, 15)

 • Siostra zaś jego stała z dala, aby widzieć, co się z nim stanie. (Księga Wyjścia 2, 4)

 • A gdyby nawet nie uwierzyli tym dwom znakom i nie zważali na mowę twoją, wówczas zaczerpniesz wody z Nilu i wylejesz na suchą ziemię; a woda zaczerpnięta z Nilu stanie się krwią na ziemi. (Księga Wyjścia 4, 9)

 • Odpowiedział: Jutro. I rzekł Mojżesz: Stanie się według słowa twego, abyś poznał, że nie ma nikogo jak Pan, nasz Bóg. (Księga Wyjścia 8, 6)

 • Przez siedem dni będziesz czynił przebłaganie nad ołtarzem i będziesz go poświęcał, a stanie się bardzo święty, i cokolwiek dotknie się ołtarza, będzie również święte. (Księga Wyjścia 29, 37)

 • aby się stały bardzo święte; i stanie się święty każdy, ktokolwiek się ich dotknie. (Księga Wyjścia 30, 29)

 • Jeżeli kto zgrzeszy, czyniąc coś przeciwnego przykazaniom Pana, nie będąc tego świadomy, i stanie się winny, i popełni przestępstwo, (Księga Kapłańska 5, 17)

 • Jeżeli jednak kto, będąc w stanie nieczystości, będzie jadł mięso z ofiary biesiadnej, która jest dla Pana, będzie wykluczony spośród swego ludu. (Księga Kapłańska 7, 20)


“Viva sempre sob o olhar do Bom Pastor e você ficara’ imune aos pastos contaminados.” São Padre Pio de Pietrelcina