Fondare 305 Risultati per: Lea

 • A Laban imaše dvije kæeri. Starijoj bijaše ime Lea, a mlaðoj Rahela. (Knjiga Postanka 29, 16)

 • Lea imala slabe oèi, a Rahela bila stasita i lijepa. (Knjiga Postanka 29, 17)

 • Kad bi ujutro, a to, gle, Lea! Tada Jakov reèe Labanu: "Zašto si mi to uèinio! Zar te ja nisam služio za Rahelu? Zašto si me prevario?" (Knjiga Postanka 29, 25)

 • Jahve je vidio da Lea nije voljena, te je uèini plodnom, dok Rahela ostade nerotkinja. (Knjiga Postanka 29, 31)

 • Lea zaèe i rodi sina; nadjenu mu ime Ruben, a to znaèi, kako je ona protumaèila: "Jahve je vidio moju nevolju i stoga æe me sada muž moj ljubiti." (Knjiga Postanka 29, 32)

 • A vidjevši Lea da je prestala raðati, uzme svoju sluškinju Zilpu pa je dade Jakovu za ženu. (Knjiga Postanka 30, 9)

 • Lea uskliknu: "Koje sreæe!" Tako mu nadjenu ime Gad. (Knjiga Postanka 30, 11)

 • i Lea opet uskliknu: "Blago meni! Žene æe me zvati blaženom!" Tako mu nadjenu ime Ašer. (Knjiga Postanka 30, 13)

 • A Lea odgovori: "Zar ti nije dosta što si mi oduzela muža pa još hoæeš da od mene uzmeš i ljubavèice moga sina?" Rahela odgovori: "Pa dobro, neka s tobom noæas leži u zamjenu za ljubavèice tvog sina." (Knjiga Postanka 30, 15)

 • Kad je Jakov naveèer stigao iz polja, Lea mu iziðe u susret pa reèe: "Treba da doðeš k meni, jer sam te unajmila za ljubavèice moga sina." One je noæi on s njom ležao. (Knjiga Postanka 30, 16)

 • Onda Lea reèe: "Bog mi je uzvratio nagradom što sam ustupila svoju sluškinju svome mužu." Stoga sinu nadjenu ime Jisakar. (Knjiga Postanka 30, 18)

 • Lea opet zaèe i rodi Jakovu šestoga sina. (Knjiga Postanka 30, 19)


“No tumulto das paixões terrenas e das adversidades, surge a grande esperança da misericórdia inexorável de Deus. Corramos confiantes ao tribunal da penitência onde Ele, com ansiedade paterna, espera-nos a todo instante.” São Padre Pio de Pietrelcina