Fondare 8513 Risultati per: Úr

 • Kus nemzette Nimródot. Ez volt az elsõ uralkodó a földön. (Teremtés könyve 10, 8)

 • Nagy vadász volt az Úr elõtt. Innen a szólás: Nagy vadász az Úr elõtt, mint Nimród. (Teremtés könyve 10, 9)

 • Uralma kezdetben kiterjedt Bábelre, Erekre, Akkádra és Sineár földjén minden városra. (Teremtés könyve 10, 10)

 • Errõl a földrõl indult ki Asszur és megépítette Ninivét, Rechobot-Irt, (Teremtés könyve 10, 11)

 • Szem fiai: Elám, Asszur, Arpachsád, Lud és Árám. (Teremtés könyve 10, 22)

 • Így szóltak egymáshoz: "Gyertek, csináljunk téglát és égessük ki." A tégla épületkõ gyanánt szolgált, a szurok pedig kötõanyagul. (Teremtés könyve 11, 3)

 • Akkor az Úr leszállt, hogy megnézze a várost és a tornyot, amelyet az emberek építettek. (Teremtés könyve 11, 5)

 • Az Úr tehát szétszórta õket onnét az egész földön, s abba kellett hagyniuk a város építését. (Teremtés könyve 11, 8)

 • Ezért nevezik azt Bábelnek, mivel az Úr ott zavarta össze az egész föld nyelvét és onnét szórta szét õket az Úr az egész földön. (Teremtés könyve 11, 9)

 • Hárán meghalt, atyjának, Terachnak életében, hazájában, a kaldeai Úrban. (Teremtés könyve 11, 28)

 • Terach vette fiát, Ábrámot és unokáját, Lótot, Hárán fiát s a menyét, Sárait, fiának, Ábrámnak feleségét, s kivezette õket a kaldeai Úrból. Kivándoroltak Kánaán felé. Amikor Háránba érkeztek, ott letelepedtek. (Teremtés könyve 11, 31)

 • Az Úr így szólt Ábrámhoz: "Vonulj ki földedrõl, rokonságod körébõl és atyád házából arra a földre, amelyet majd mutatok neked. (Teremtés könyve 12, 1)


“Imitemos o coração de Jesus, especialmente na dor, e assim nos conformaremos cada vez mais e mais com este coração divino para que, um dia, lá em cima no Céu, também nós possamos glorificar o Pai celeste ao lado daquele que tanto sofreu”. São Padre Pio de Pietrelcina