Fondare 183 Risultati per: Soha

 • Abimelek hívatta Ábrahámot és így szólt hozzá: "Mit tettél velünk? Mit vétettem ellened, hogy rám és országomra ilyen bûnt hoztál? Azt tetted velem, aminek soha nem lett volna szabad megtörténnie." (Teremtés könyve 20, 9)

 • A sáskák rátámadtak egész Egyiptomra, és hatalmas tömegben ereszkedtek le az egyiptomi földekre. Soha azelõtt nem volt annyi sáska és ezután sem lesz. (Kivonulás könyve 10, 14)

 • Mózes így válaszolt a népnek: "Ne féljetek, legyetek erõsek, és meglátjátok az Úr segítségét, amelyet ma nyújt nektek. Mert ahogy ma látjátok az egyiptomiakat, soha többé nem fogjátok látni õket. (Kivonulás könyve 14, 13)

 • Az igazságtalan pertõl tartsd magad távol. Az ártatlant, és akinek igaza van, ne öld meg, viszont a bûnöst ne mentsd fel soha. (Kivonulás könyve 23, 7)

 • Bármilyen áldozatot mutattok be az Úrnak, egy se készüljön kovásszal, mivel soha nem égethettek el kovászt vagy mézet eledelül az Úrnak. (Leviták könyve 2, 11)

 • Aztán az illetõ város vénei vezessék az üszõt egy soha ki nem száradó patak partjára, ahol még nem szántottak és nem vetettek. Ott a patak fölött vágják el az üszõ nyakát. (Második Törvénykönyv 21, 4)

 • Ökrödet a szemed láttára levágják, s nem kapsz belõle enni. Szamaradat az orrod elõtt elrabolják, s nem kerül vissza hozzád soha. Juhaid ellenségeid kezére kerülnek, s nem siet segítségedre senki. (Második Törvénykönyv 28, 31)

 • Az Úr végül visszavisz hajón Egyiptomba, abba a sorsba, amelyrõl azt mondtam: Nem éled meg újra soha! Ott kénytelenek lesztek magatokat rabszolgának és rabszolganõnek kínálni ellenségeiteknek, de nem akad, aki megvenne benneteket." (Második Törvénykönyv 28, 68)

 • Az Úr angyala fölment Gilgalból Bételbe, és így szólt: "Kihoztalak titeket Egyiptomból, és elvezettelek erre a földre, amelyet esküvel ígértem atyáitoknak. Ezt mondtam: Nem szegem meg szövetségemet soha. (Bírák könyve 2, 1)

 • Utasította követeit: "Ezt mondjátok Izrael összes fiainak: látott valaki ilyen dolgot attól a naptól kezdve, hogy Izrael fiai feljöttek Egyiptom földjérõl a mai napig? Gondolkozzatok, tanácskozzatok és beszéljetek." Aki csak látta, így szólt: "Ilyen dolog soha nem történt és nem is láttak ilyet a mai napig attól a naptól kezdve, hogy Izrael fiai eljöttek Egyiptomból." (Bírák könyve 19, 30)

 • "Elbeszélték nekem - válaszolta Boász -, mi mindent tettél anyósodért férjed halála után: elhagytad apádat, anyádat, szülõföldedet és eljöttél egy néphez, amelyet azelõtt soha nem ismertél, sem tegnap, sem tegnapelõtt. (Rut könyve 2, 11)

 • Akkor majd mint valami irigy ellenség, úgy nézed mindazt a jót, amit Izraelnek teszek, a te házadban azonban nem lesz soha többé éltes korú. (Sámuel I. könyve 2, 32)


“O Santo Rosário é a arma daqueles que querem vencer todas as batalhas.” São Padre Pio de Pietrelcina