Fondare 37 Risultati per: Taivaissa

 • hänen, joka kiitää ikuisten taivasten taivaissa! Katso, hän antaa äänellänsä väkevän jylinän. (Psalmit 68, 34)

 • Meidän Jumalamme on taivaissa; mitä ikinä hän tahtoo, sen hän tekee. (Psalmit 115, 3)

 • Iankaikkisesti pysyy sinun sanasi, Herra, vahvana taivaissa. (Psalmit 119, 89)

 • Matkalaulu. Minä nostan silmäni sinun puoleesi, joka taivaissa asut. (Psalmit 123, 1)

 • Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä. (Matteuksen evankeliumi 5, 12)

 • Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän Isäänne, joka on taivaissa. (Matteuksen evankeliumi 5, 16)

 • että olisitte Isänne lapsia, joka on taivaissa; sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin. (Matteuksen evankeliumi 5, 45)

 • "Kavahtakaa, ettette harjoita vanhurskauttanne ihmisten nähden, että he teitä katselisivat; muutoin ette saa palkkaa Isältänne, joka on taivaissa. (Matteuksen evankeliumi 6, 1)

 • Rukoilkaa siis te näin: Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi; (Matteuksen evankeliumi 6, 9)

 • Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin teidän Isänne, joka on taivaissa, antaa sitä, mikä hyvää on, niille, jotka sitä häneltä anovat! (Matteuksen evankeliumi 7, 11)

 • Sentähden, jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan Isäni edessä, joka on taivaissa. (Matteuksen evankeliumi 10, 32)

 • Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän Isäni edessä, joka on taivaissa. (Matteuksen evankeliumi 10, 33)


“Deus quer que as suas misérias sejam o trono da Sua misericórdia.” São Padre Pio de Pietrelcina