1. Vágya után fut a különcködõ, rohan minden után, ami sikert ígér.

2. A bolond nem leli kedvét a megértésben, csak azt mutogatja, ami tetszik neki.

3. Hogyha jön a gonosz, lenézés jön vele, aki mást kicsinyell, azzal gyalázás jár együtt.

4. A férfiszájból olyanok a szavak, mint a mély víz, mint a bõvizû patak, az élet forrása.

5. Rossz dolog kedvezni annak, aki bûnös, akinek igaza van, azt meg elítélni.

6. A balgáknak ajka veszekedést szít, a szája meg ütésekért kiált.

7. A balgának a vesztére szolgál a szája, az ajka kelepce az életének.

8. A rágalmazó szava mohón lenyelt étel, amelyik behatol a test belsejébe.

9. Aki lomhán végzi a munkáját, a pusztulás szerzõjével van atyafiságban.

10. Az Úr neve olyan, mint az erõs torony, hozzá fut az igaz, és biztonságban van.

11. A gazdag vagyona olyan, mint az erõs város, vagy mint a magas fal - ahogy elképzeli!

12. Nagyra van az ember elméje a csõd elõtt, a dicsõséget alázat elõzi meg.

13. Aki elõbb felel, semmint hogy mást meghallgat, elárulja, hogy botor és szidásra érdemes.

14. A férfi lelke el tudja tûrni a betegséget, de a nyomott kedélyt ki tudja eltûrni?

15. Az okos ember szívét megnyeri a tudás, a bölcsnek a füle is ismeretet keres.

16. Az ajándék tágasságot teremt az embernek, hozzásegíti, hogy a nagyok elé jusson.

17. Annak adnak igazat, aki elõször szól, de jön ellenfele és megcáfolja.

18. A sorsvetés eldönti a vitás kérdéseket, és bíráskodik a hatalmasok között.

19. Erõs vár a testvér, aki segít testvérén, a barátok meg olyanok, mint a vár retesze.

20. A száj gyümölcsébõl megtelik a gyomor, jóllakik azzal, ami az ajkon terem.

21. A nyelvnek hatalmában van az élet és halál, amint használja, úgy eszi gyümölcsét.

22. Aki feleséget lel, boldogságot talál, részesült az Úr kegyében.

23. Esdeklõ szavakkal könyörög a szegény, ám a gazdag keményen válaszol neki.

24. Van barát, aki pusztulásba vezet, de van olyan is, aki hûségesebb, mint a testvér.

Como distinguir uma tentação de um pecado e como estar certo de que não se pecou? – perguntou um penitente. Padre Pio sorriu e respondeu: “Como se distingue um burro de um homem? O burro tem de ser conduzido; o homem conduz a si mesmo!” São Padre Pio de Pietrelcina