1. Ami az idõt és az órát illeti, testvérek, arról nem szükséges írnom.

2. Magatok is pontosan tudjátok, hogy az Úr napja úgy érkezik el, mint éjjel a tolvaj.

3. Amikor azt mondogatják: "Béke és biztonság", akkor éri õket hirtelen a pusztulás, akárcsak a várandós asszonyt a fájdalom, és nem lesz menekvés számukra.

4. De ti, testvérek, nem jártok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módjára lepjen meg benneteket.

5. Hiszen mindnyájan a világosság és a nappal fiai vagytok. Nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé.

6. Ne aludjunk hát, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok.

7. Az alvók éjjel alszanak, a mulatozók éjjel részegeskednek.

8. Mi azonban, akik a nappaléi vagyunk, legyünk józanok s öltsük fel a hitnek és a szeretetnek páncélját, sisak gyanánt meg az üdvösség reményét.

9. Hiszen Isten nem a haragra szánt minket, hanem az üdvösség elnyerésére Urunk, Jézus Krisztus által,

10. aki meghalt értünk, hogy akár élünk, akár meghalunk, vele együtt elnyerjük az életet.

11. Ezért vigasztaljátok és bátorítsátok egymást, mint ahogy meg is teszitek.

12. Kérünk titeket, testvérek, becsüljétek meg azokat, akik körötökben fáradnak, vezetnek és intenek benneteket az Úrban.

13. Munkájukért legyetek irántuk minél nagyobb szeretettel, egymással meg éljetek békében.

14. Kérünk továbbá benneteket, testvérek, feddjétek meg a nyughatatlanokat, bátorítsátok a kislelkûeket, gondozzátok a betegeket, tanúsítsatok mindenki iránt türelmet.

15. Ügyeljetek, hogy senki ne fizessen rosszal a rosszért, hanem törekedjetek mindig jót tenni egymással és mindenkivel.

16. Legyetek derûsek.

17. Imádkozzatok szüntelenül.

18. Adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban.

19. Ne oltsátok ki a Lelket,

20. s a prófétai beszédet ne vessétek meg.

21. Vizsgáljatok felül mindent, a jót tartsátok meg.

22. Mindenféle rossztól óvakodjatok.

23. A békesség Istene szenteljen meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek. Õrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket feddhetetlenül Urunk, Jézus Krisztus eljöveteléig.

24. Aki meghívott benneteket, az hûséges, és végbe is viszi.

25. Testvérek, imádkozzatok értünk is!

26. Köszöntsetek minden testvért szent csókkal!

27. Az Úr nevében felszólítalak benneteket, hogy ezt a levelet minden testvér elõtt olvassátok fel.

28. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek!

“Que Nossa Senhora nos obtenha o amor à cruz, aos sofrimentos e às dores.” São Padre Pio de Pietrelcina