3. Hálát adok Istennek, akinek õseimtõl fogva tiszta lelkiismerettel szolgálok, amikor imádságomban éjjel-nappal mindig megemlékezem rólad.

“Seja paciente e espere com confiança o tempo do Senhor”. São Padre Pio de Pietrelcina