33. Joka tahtoo tallettaa elämänsä itselleen, hän kadottaa sen; mutta joka sen kadottaa, pelastaa sen.

“A sua casa deve ser uma escada para o Céu”. São Padre Pio de Pietrelcina