1. Samaría s-a făcut vinovată, pentru că s-a răzvrătit împotriva Dumnezeului ei. Vor cădea de sabie, pruncii lor vor fi zdrobiți și femeile însărcinate vor fi spintecate.

2. Întoarce-te, Israél, la Domnul Dumnezeul tău, căci te-ai poticnit în nelegiuirea ta!

3. Aduceți cu voi cuvinte [potrivite] și întoarceți-vă la Domnul! Spuneți-i: „Îndepărtează toată nelegiuirea, primește ceea ce este bun și-ți vom aduce în schimb roadele buzelor noastre!”.

4. Asíria nu ne va mântui, pe cai nu vom mai călări și nu vom mai spune lucrării mâinilor noastre: „Dumnezeul nostru”. Căci numai în tine află orfanul îndurare.

5. Le voi vindeca apostazia, îi voi iubi de bunăvoie, căci mânia mea s-a îndepărtat de la ei.

6. Voi fi ca roua pentru Israél; el va răsări ca un crin și-și va întinde rădăcinile ca Libánul.

7. Ramurile lui se vor întinde și va fi ca măslinul frumusețea lui, iar mireasma lui, ca a Libánului.

8. Se vor întoarce și vor locui la umbra lui; vor fi ca grâul și vor răsări ca vița-de-vie și amintirea lor va fi ca a vinului din Libán.

9. Efraím, ce am eu de a face cu idolii? Îi voi răspunde și voi privi la el. Eu sunt ca un chiparos verde, datorită mie se găsește rodul tău.

10. Cine este înțelept să priceapă, iar cine pricepe să recunoască acestea: căile Domnului sunt drepte și cei drepți umblă pe ele, dar cei nelegiuiți se poticnesc pe ele!

“O meu passado, Senhor, à Tua misericórdia. O meu Presente, ao Teu amor. O meu futuro, à Tua Providência.” São Padre Pio de Pietrelcina