1. Pavao, Silvan i Timotej Crkvi Solunjana u Bogu Ocu i Gospodinu Isusu Kristu. Milost vam i mir!

2. Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjeæamo u svojim molitvama

3. spominjuæi se vaše djelotvorne vjere, zauzete ljubavi i postojane nade u Gospodinu našem Isusu Kristu, pred Bogom i Ocem našim.

4. Svjesni smo, braæo od Boga ljubljena, vašeg izabranja

5. jer evanðelje naše nije k vama došlo samo u rijeèi nego i u snazi, u Duhu Svetome i mnogostrukoj punini. Takvi smo, kao što znate, poradi vas meðu vama bili.

6. I vi postadoste nasljedovatelji naši i Gospodinovi: sve u nevolji mnogoj prigrliste Rijeè s radošæu Duha Svetoga

7. tako da postadoste uzorom svim vjernicima u Makedoniji i Ahaji.

8. Od vas je doista ne samo rijeè Gospodnja odjeknula po Makedoniji i Ahaji, nego se i vaša vjera u Boga posvuda tako proširila te nije potrebno da o tome govorimo.

9. Oni sami o nama pripovijedaju: kako doðosmo k vama, kako se od idola obratiste k Bogu da biste služili Bogu živomu i istinskomu

10. i išèekivali s nebesa Sina njegova koga uskrisi od mrtvih, Isusa koji nas izbavlja od gnjeva što dolazi.

“A divina bondade não só não rejeita as almas arrependidas, como também vai em busca das almas teimosas”. São Padre Pio de Pietrelcina