Znaleziono 3019 Wyniki dla: Zis

  • Şi mi-a zis: „Scrie: fericiţi cei chemaţi la ospăţul de nuntă al Mielului!”. Apoi mi-a zis: „Acestea sunt cuvintele adevărate ale lui Dumnezeu”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 19, 9)

  • Atunci am căzut înaintea picioarelor lui ca să mă prostern înaintea lui. Dar el mi-a zis: „Vezi să nu faci asta! Sunt şi eu un slujitor împreună cu tine şi cu fraţii tăi care au mărturia lui Isus. Pe Dumnezeu să-l adori!”. De fapt, mărturia lui Isus este duhul profeţiei. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 19, 10)

  • Cel care şade pe tron a zis: „Iată, le fac pe toate noi” şi spune: „Scrie că acestea sunt cuvinte adevărate şi vrednice de crezare!”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 21, 5)

  • Iar mie mi-a zis: „S-au împlinit. Eu sunt alfa şi omega, începutul şi sfârşitul. Celui care este însetat, eu îi voi da în dar din izvorul apei vieţii. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 21, 6)

  • Şi mi-a zis: „Acestea sunt cuvinte adevărate şi vrednice de crezare, iar Domnul Dumnezeul duhurilor profeţilor l-a trimis pe îngerul său ca să le arate slujitorilor săi ceea ce trebuie să se întâmple în curând. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 22, 6)

  • Dar el mi-a zis: „Vezi să nu [faci asta]! Sunt şi eu un slujitor împreună cu tine şi cu fraţii tăi, cu profeţii şi cu cei care păstrează cuvintele cărţii acesteia. Pe Dumnezeu să-l adori!”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 22, 9)

  • Apoi mi-a zis: „Nu sigila cuvintele profeţiei cărţii acesteia, pentru că timpul este aproape! (Apocalipsul sf. apostol Ioan 22, 10)


“Feliz a alma que atinge o nível de perfeição que Deus deseja!” São Padre Pio de Pietrelcina