Znaleziono 37 Wyniki dla: wierny

 • Owego dnia Mojżesz przysiągł: Na pewno ziemia, na której stanęła twoja noga, przypadnie tobie i potomkom twoim w wiecznym dziedzictwie, ponieważ byłeś wierny Panu, Bogu mojemu. (Księga Jozuego 14, 9)

 • Achimelek dał królowi taką odpowiedź: Któż spośród sług twoich jest tak wierny jak Dawid, zięć królewski, który stoi na czele twojej straży przybocznej i poważany jest w twym domu? (1 Księga Samuela 22, 14)

 • A gdyś uznał, że serce jego jest Tobie wierne, zawarłeś z nim przymierze: że ziemię Kananejczyka, Chetyty, Amoryty, Peryzzyty, Jebusyty i Girgaszyty dasz jego potomstwu. A słowa Twego dotrzymałeś, albowiem jesteś wierny. (Księga Nehemiasza 9, 8)

 • I wierny byłem mojemu Bogu z całej duszy. (Księga Tobiasza 1, 12)

 • bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu. (Księga Psalmów 16, 10)

 • W ręce Twoje powierzam ducha mojego: Ty mnie wybawiłeś, Panie, Boże wierny! (Księga Psalmów 31, 6)

 • Toteż każdy wierny będzie się modlił do Ciebie w czasie potrzeby. Choćby nawet fale wód uderzały, jego nie dosięgną. (Księga Psalmów 32, 6)

 • jak księżyc, co pozostaje na wieki, a świadek w chmurach jest wierny. (Księga Psalmów 89, 38)

 • Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, Twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia. Pan jest wierny we wszystkich swych słowach i we wszystkich swoich dziełach święty. (Księga Psalmów 145, 13)

 • Obmówca chodząc wyjawia tajemnice, duch wierny zamilczy o sprawie. (Księga Przysłów 11, 13)

 • Poseł nikczemny wtrąca w niedolę, wierny posłaniec - lekarstwem. (Księga Przysłów 13, 17)

 • Czym jest chłód śniegu w dzień żniwa, tym wierny zleceniu posłaniec: bo ducha panu orzeźwia. (Księga Przysłów 25, 13)


“Ele e ouvir a Sua voz por meio das Suas inspirações e iluminações interiores.” São Padre Pio de Pietrelcina