Znaleziono 984 Wyniki dla: Erre

 • Bizonyság erre az egyik helyen a következõ: Mi az ember, hogy megemlékezzél róla? Mi az ember fia, hogy gondot viselsz rá? (Zsidóknak írt levél 2, 6)

 • Erre is visszatérünk, ha Isten megengedi. (Zsidóknak írt levél 6, 3)

 • Fõleg azért kérlek erre benneteket, hogy mielõbb visszakerüljek hozzátok. (Zsidóknak írt levél 13, 19)

 • Mert erre vagytok hivatva, hiszen Krisztus is értünk szenvedett, példát adva nektek, hogy kövessétek nyomdokait. (Szent Péter I. levele 2, 21)

 • Ezért ha majd megérkezem, szóba hozom viselt dolgait, hogy mindent összefecseg rólunk. Sõt még ezzel sem elégszik meg, hanem egyfelõl nem fogadja be a testvéreket, másfelõl azokat, akik erre hajlandók volnának, megakadályozza benne, és kitiltja az egyházból. (Szent János III. levele 1, 10)

 • Erre megfordultam, hogy megnézzem, mely hang szól hozzám. Amint odafordultam, hét arany gyertyatartót láttam, (Jelenések könyve 1, 12)

 • Erre sírva fakadtam, hogy senki sem volt méltó a tekercset kinyitni és elolvasni. (Jelenések könyve 5, 4)

 • Erre a szemem elõtt egy fehér ló jelent meg. A lovasnak íja volt. Koszorút nyújtottak át neki, s õ diadalmasan kivonult, hogy gyõzelmet arasson. (Jelenések könyve 6, 2)

 • Erre elõjött egy vörös ló. Aki rajta ült, hatalmat kapott, hogy megbontsa a földön a békét, hadd gyilkolják egymást az emberek. Hosszú kardot adtak neki. (Jelenések könyve 6, 4)

 • Erre fakó lovat láttam, a Halál ült rajta, nyomában az alvilág. Hatalmat kapott a föld negyed része fölött, hogy karddal, éhínséggel, halállal és fenevadakkal pusztítsák az életet. (Jelenések könyve 6, 8)

 • Most az angyal fogta a füstölõt, megtöltötte az oltár parazsával, és leszórta a földre. Erre mennydörgés, égzengés, villámlás és földrengés támadt. (Jelenések könyve 8, 5)

 • Az elsõ angyal megfújta a harsonát. Erre vérrel vegyes jégesõ és tûz záporozott a földre. A föld harmada elégett, a fák harmada pernyévé lett, és a zöldellõ fû mind elhamvadt. (Jelenések könyve 8, 7)


“Jesus está com você, e o Cireneu não deixa de ajudar-te a subir o Calvário.” São Padre Pio de Pietrelcina