Znaleziono 10 Wyniki dla: Könyvnek

  • "Menjetek, kérdezzétek meg nekem és a népnek az Urat ennek a könyvnek a szavai felõl, amelyet találtak. Mert nagy az Úrnak ellenünk fellobbant haragja, mivel atyáink nem hallgattak e törvény szavaira, nem ahhoz igazodtak, ami benne elõ van írva." (Királyok II. könyve 22, 13)

  • Ezért szükségesnek tartottam, hogy magam is fáradságot vegyek és gondot fordítsak ennek a könyvnek a lefordítására. (Sirák fia könyve 0, 30)

  • Ezeknek a dolgoknak a látomása olyan számotokra, mint egy lepecsételt könyvnek a tartalma, amelyet ha odaadnak valakinek, aki tud olvasni, s azt mondják neki: Olvasd, azt feleli: Nem tudom, mert le van pecsételve. (Izajás könyve 29, 11)

  • Akkor Jeremiás elõvett egy másik tekercset, és odaadta Báruk íródeáknak, Nerija fiának. Ez aztán leírta Jeremiás diktálására annak a könyvnek minden szózatát, amelyet Jojakim, Júda királya elégetett. Sõt még sok hasonló tartalmú szózatot is hozzáfûzött. (Jeremiás könyve 36, 32)

  • Ezek annak a könyvnek a szavai, amelyet Báruk Babilonban írt meg. Õ Nerija fia volt, az meg Machszeja fia, az Cidkija fia, az Hazadia fia, az pedig Hilkija fia. (Báruk könyve 1, 1)

  • Íme, hamarosan eljövök. Boldog, aki megszívleli ennek a könyvnek prófétai szavait." (Jelenések könyve 22, 7)

  • De így szólt: "Vigyázz, ne tedd! Csak neked és testvéreidnek vagyok szolgatársa, a prófétáké és azoké, akik megtartják ennek a könyvnek a szavait. Az Istent imádd!" (Jelenések könyve 22, 9)

  • Majd folytatta: "Ne pecsételd le ennek a könyvnek prófétai szavait, mert az idõ közel van. (Jelenések könyve 22, 10)

  • Tanúsítom mindenki elõtt, aki ennek a könyvnek prófétai szavait hallja: Aki ehhez hozzáad, azt Isten azokkal a csapásokkal sújtja, amelyek meg vannak írva ebben a könyvben. (Jelenések könyve 22, 18)

  • S ha valaki elvesz ennek a prófétai könyvnek szavaiból, Isten megvonja tõle a jogot az élet fájához és a szent városhoz, amelyek ebben a könyvben meg vannak írva. (Jelenések könyve 22, 19)


“Quando ofendemos a justiça de Deus, apelamos à Sua misericórdia. Mas se ofendemos a Sua misericórdia, a quem podemos apelar? Ofender o Pai que nos ama e insultar quem nos auxilia é um pecado pelo qual seremos severamente julgados.” São Padre Pio de Pietrelcina