Znaleziono 606 Wyniki dla: együtt

 • Összecsõdültek Mózes és Áron ellen és így beszéltek: "Elegünk van belõletek! Az egész közösség szent, mind együtt, mert körében az Úr. Miért emelkedtek hát az Úr közössége fölé?!" (Számok könyve 16, 3)

 • Megengedte, hogy te, s veled együtt testvéreid, Lévi fiai is mind eléje járuljatok, s most még a papi tisztséget is követelitek? (Számok könyve 16, 10)

 • Erre elhúzódtak Korach sátorának közelébõl. Datan és Abiram kijöttek, s feleségükkel, fiaikkal és kisgyermekeikkel együtt sátoruk bejárata elé álltak. (Számok könyve 16, 27)

 • a föld felnyitotta torkát és elnyelte õket családjukkal, s azokkal az emberekkel együtt, akik Korachhoz tartoztak, javaikkal egyetemben. (Számok könyve 16, 32)

 • Így szálltak le mindazzal együtt, ami az övék volt, élve az alvilágba, s a föld bezárult fölöttük; így tûntek el a közösségbõl. (Számok könyve 16, 33)

 • Az Úr azt mondta Áronnak: "Te, s veled együtt a fiaid és a családod - nektek kell magatokra vállalnotok a szentély szolgálatában elkövetett minden vétséget; neked és veled együtt a fiaidnak - nektek kell vállalnotok papi tisztségetekben minden vétséget. (Számok könyve 18, 1)

 • De testvéreidnek, Lévi törzsének, atyáid törzsének engedd meg, hogy veled együtt odajáruljanak, hogy hozzád csatlakozzanak, s szolgálatodra legyenek, amikor te, s veled együtt a fiaid a tanúság sátora elõtt (tevékenykedtek). (Számok könyve 18, 2)

 • Te pedig, és veled együtt fiaid, ti a papi tisztséget töltsétek be mindenben az oltárnál és a függöny mögött, s teljesítsetek szolgálatot. Ajándékul adom nektek a papi tisztséget. Aki nem pap, s oda közelít, a halál fia!" (Számok könyve 18, 7)

 • Tehát minden szent adományt, amelyet Izrael fiai felajánlanak az Úrnak, neked adok, s veled a fiaidnak és a leányaidnak, minden idõre téged megilletõ osztályrészül. Ez örökre fennmaradó osztályrészed az Úr elõtt, neked, s veled együtt utódaidnak." (Számok könyve 18, 19)

 • Utána égessék el a tehenet a szeme láttára; a bõrét, a húsát és a vérét a belsõ részeivel együtt égessék el. (Számok könyve 19, 5)

 • Miért hoztátok ide az Úr közösségét ebbe a pusztába? Hogy itt pusztuljunk el jószágainkkal együtt? (Számok könyve 20, 4)

 • Ezzel fölemelte Mózes a kezét és kétszer ráütött a sziklára. Bõséges víz fakadt belõle, s ivott a közösség jószágával együtt. (Számok könyve 20, 11)


“Nossa Senhora recebeu pela inefável bondade de Jesus a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Que você também possa encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário!” São Padre Pio de Pietrelcina