1. Pál, Szilvánusz és Timóteus a tesszalonikaiak egyházának, amely az Atyaistenben és Urunkban, Jézus Krisztusban áll fenn.

2. Kegyelem nektek és békesség az Atyaistentõl és Urunktól, Jézus Krisztustól!

3. Folytonos hálával tartozunk értetek az Istennek, testvérek, mégpedig méltán, mert hitetek nõttön-nõ, és a kölcsönös szeretet mindnyájatokban gyarapszik.

4. Dicsekszünk is veletek Isten egyházaiban: állhatatosságotokkal és hitetekkel, amelyet tanúsíttok a sok üldözés és zaklatás közepette.

5. Ezeket elviselitek az Isten igazságos ítéletének elõjeleként, hogy majd méltók legyetek az Isten országára, hiszen szenvedtek érte.

6. Méltányos egyébként, hogy az Isten üldözõiteknek üldözéssel fizessen meg.

7. Nektek, üldözötteknek pedig velünk együtt megnyugvást adjon, amikor Urunk Jézus eljön hatalmas angyalseregével a mennybõl,

8. s lobogó tûzzel megbünteti azokat, akik Istent nem ismernek és Urunk Jézus evangéliumának nem engedelmeskednek.

9. Örök kárhozattal fognak bûnhõdni: eltaszítva az Úr színe elõl és távol fönséges hatalmától,

10. azon a napon, amikor majd eljön, hogy dicsõségét megmutassa szentjeiben, és csodálatos hatalmát bennetek, hívõkben. Ti ugyanis tanúságtételünket hittel fogadtátok.

11. Ezért állandóan imádkozom értetek, hogy Istenünk méltóvá tegyen benneteket a meghívásra és tökéletessé a jóra való törekvésben s a hitbõl fakadó tettekben.

12. Így dicsõül meg Urunk Jézus neve bennetek, és ti is õbenne, Istenünknek és Urunknak, Jézus Krisztusnak kegyelmébõl.

“Que Maria sempre enfeite sua alma com as flores e o perfume de novas virtudes e coloque a mão materna sobre sua cabeça. Fique sempre e cada vez mais perto de nossa Mãe celeste, pois ela é o mar que deve ser atravessado para se atingir as praias do esplendor eterno no reino do amanhecer.” São Padre Pio de Pietrelcina