2. τοῖς ἐν κολοσσαῖς ἁγίοις καὶ πιστοῖς ἀδελφοῖς ἐν χριστῶ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν.
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.
“Peçamos a São José o dom da perseverança até o final”. São Padre Pio de Pietrelcina