7. καθὼς ἐμάθετε ἀπὸ ἐπαφρᾶ τοῦ ἀγαπητοῦ συνδούλου ἡμῶν, ὅς ἐστιν πιστὸς ὑπὲρ ὑμῶν διάκονος τοῦ χριστοῦ,
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.
“De que vale perder-se em vãos temores?” São Padre Pio de Pietrelcina