22. ἐν τούτοις πᾶσιν τοῖς συμβεβηκόσιν αὐτῷ οὐδὲν ἥμαρτεν Ιωβ ἐναντίον τοῦ κυρίου καὶ οὐκ ἔδωκεν ἀφροσύνην τῷ θεῷ
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.
“A caridade é o metro com o qual o Senhor nos julgará.” São Padre Pio de Pietrelcina