1. Ti, naprotiv, govori što se prilièi zdravu nauku:

2. starci da budu trijezni, ozbiljni, razumni, zdrave vjere, ljubavi, postojanosti;

3. starice isto tako - vladanja kakvo dolikuje svetima: ne klevetnice, ne ropkinje mnogog vina, nego uèiteljice dobra

4. da urazumljuju mlaðe neka ljube svoje muževe, djecu,

5. neka budu razumne, èiste, kuæevne, dobre, podložne svojim muževima da se rijeè Božja ne bi pogrðivala.

6. Mladiæe isto tako potièi da budu razumni.

7. U svemu se pokaži uzorom dobrih djela: u pouèavanju - nepokvarljivost, ozbiljnost,

8. rijeè zdrava, besprigovorna da se onaj nasuprot postidi nemajuæi o nama reæi ništa zlo.

9. Robovi neka se svojim gospodarima u svemu podlažu, ugaðaju im, ne proturjeèe,

10. ne pronevjeruju, nego neka im iskazuju svaku dobru vjernost da u svemu budu ures nauku Spasitelja našega, Boga.

11. Pojavila se doista milost Božja, spasiteljica svih ljudi;

12. odgojila nas da se odreknemo bezbožnosti i svjetovnih požuda te razumno, pravedno i pobožno živimo u sadašnjem svijetu,

13. išèekujuæi blaženu nadu i pojavak slave velikoga Boga i Spasitelja našega Isusa Krista.

14. On sebe dade za nas da nas otkupi od svakoga bezakonja i oèisti sebi Narod izabrani koji revnuje oko dobrih djela.

15. To govori, zapovijedaj, karaj sa svom vlašæu. Nitko neka te ne prezire.
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.
“A sua função é tirar e transportar as pedras, e arrancar os espinhos. Jesus é quem semeia, planta, cultiva e rega. Mas seu trabalho também é obra de Jesus. Sem Ele você nada pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina