Encontrados 204 resultados para: înapoi

 • Absalóm, pe care l-am uns peste noi, a murit în luptă. Acum, de ce nu spuneţi un cuvânt ca să îl aducem înapoi pe rege?”. (Cartea a doua a lui Samuél 19, 11)

 • Regele Davíd a trimis să se spună preoţilor Sadóc şi Abiatár: „Spuneţi-le bătrânilor lui Iúda: «Pentru ce sunteţi voi cei din urmă pentru a-l aduce înapoi pe rege la casa lui?»! Căci cuvântul întregului Israél a ajuns la rege, în casa lui. (Cartea a doua a lui Samuél 19, 12)

 • «Voi sunteţi fraţii mei, sunteţi [os din] oasele mele şi [carne din] carnea mea; pentru ce sunteţi voi cei din urmă ca să-l aduceţi înapoi pe rege?». (Cartea a doua a lui Samuél 19, 13)

 • Oamenii lui Israél le-au răspuns oamenilor lui Iúda: „Regele este de zece ori mai mult al nostru şi chiar şi Davíd este mai mult al nostru decât al vostru. De ce ne-aţi dispreţuit? Oare nu noi am spus mai întâi să-l aducem înapoi pe regele nostru?”. Şi cuvintele oamenilor lui Iúda au fost mai aspre decât cele ale oamenilor lui Israél. (Cartea a doua a lui Samuél 19, 44)

 • Domnul m-a răsplătit după dreptatea mea, după curăţia mâinilor mele îmi va da înapoi. (Cartea a doua a lui Samuél 22, 21)

 • Şiméi s-a ridicat, a pus şaua pe măgar şi s-a dus la Gat, la Achíş, să-şi caute sclavii. Şiméi a mers şi şi-a adus înapoi sclavii de la Gat. (Cartea întâi a Regilor 2, 40)

 • ascultă-i din ceruri, iartă păcatul poporului tău, Israél, şi adu-i înapoi în ţara pe care le-ai dat-o părinţilor lor! (Cartea întâi a Regilor 8, 34)

 • Roboám a venit la Ierusalím şi a adunat toată casa lui Iúda şi tribul lui Beniamín – o sută optzeci de mii de viteji buni de război – ca să lupte împotriva casei lui Israél şi să aducă înapoi domnia la Roboám, fiul lui Solomón. (Cartea întâi a Regilor 12, 21)

 • Regele i-a zis omului lui Dumnezeu: „Roagă-te Domnului Dumnezeului tău şi cere-i să-mi pot trage mâna înapoi!”. Omul lui Dumnezeu s-a rugat Domnului şi regele a putut să-şi tragă înapoi mâna şi ea a fost ca mai înainte. (Cartea întâi a Regilor 13, 6)

 • Pe când stăteau ei la masă, cuvântul Domnului a fost către profetul care-l adusese înapoi. (Cartea întâi a Regilor 13, 20)

 • După ce a mâncat pâine şi a băut apă, au pus şaua pe măgar pentru profetul care îl adusese înapoi. (Cartea întâi a Regilor 13, 23)

 • Profetul a ridicat trupul omului lui Dumnezeu, l-a pus pe măgar şi l-a dus înapoi. Apoi a venit în cetatea profetului celui bătrân ca să-l jelească şi să îl îngroape. (Cartea întâi a Regilor 13, 29)


“Se você tem dúvidas sobre a fé é exatamente porque tem fé!” São Padre Pio de Pietrelcina