Encontrados 204 resultados para: înapoi

 • Iată, Israél locuieşte de trei sute de ani la Heşbón şi în satele lui, la Aroér şi în satele lui şi în toate cetăţile care sunt pe malurile [râului] Arnón. De ce nu l-aţi luat înapoi în timpul acela? (Cartea Judecătorilor 11, 26)

 • El a dat înapoi mamei sale cei o mie o sută [de sícli] de argint. Mama lui i-a zis: „Ofer argintul [acesta] cu mâna mea pentru Domnul, prin fiul meu, ca să fac chip cioplit şi chip turnat. Acum ţi-l dau ţie”. (Cartea Judecătorilor 17, 3)

 • Bărbatul ei s-a ridicat şi s-a dus la ea ca să-i vorbească la inimă şi s-o aducă înapoi. Avea cu el un slujitor şi o pereche de măgari. Ea l-a adus în casa tatălui ei, iar când tatăl tinerei l-a văzut, s-a bucurat la vederea lui. (Cartea Judecătorilor 19, 3)

 • Dar un nor începea să se înalţe din cetate ca un stâlp de fum. [Fiii] lui Beniamín s-au uitat înapoi şi, iată, toată cetatea urca [în fum] spre cer. (Cartea Judecătorilor 20, 40)

 • Când am plecat eram în belşug şi Domnul mă aduce înapoi cu [mâinile] goale. De ce să-mi mai ziceţi Noémi când Domnul s-a declarat împotriva mea şi Cel Atotputernic mi-a făcut rău?”. (Cartea lui Rut 1, 21)

 • A doua zi, cei din Aşdód s-au sculat şi, iată, Dagón era căzut cu faţa la pământ înaintea arcei Domnului. L-au luat pe Dagón şi l-au pus înapoi la locul lui. (Cartea întâi a lui Samuél 5, 3)

 • Au trimis şi au adunat toate căpeteniile filisténilor şi le-au zis: „Trimiteţi arca Dumnezeului lui Israél şi duceţi-o înapoi la locul ei, ca să nu murim noi şi poporul nostru!”. Se făcuse o groază de moarte în toată cetatea, căci mâna lui Dumnezeu a fost foarte grea acolo. (Cartea întâi a lui Samuél 5, 11)

 • Au trimis mesageri la locuitorii din Chiriát-Iearím ca să le spună: „Filistenii au adus înapoi arca Domnului; coborâţi şi duceţi-o la voi!”. (Cartea întâi a lui Samuél 6, 21)

 • Iată-mă! Spuneţi în faţa Domnului şi în faţa unsului său: al cui bou l-am luat? Sau al cui măgar l-am luat? Sau pe cine l-am înşelat? Pe cine l-am asuprit? Din mâna cui am luat mită ca să-mi închid ochii cu ea? Şi vă voi da înapoi”. (Cartea întâi a lui Samuél 12, 3)

 • După aceea, Davíd s-a ridicat, a ieşit din peşteră şi a strigat după Saul: „Stăpânul meu, rege!”. Saul s-a întors înapoi, iar Davíd a căzut cu faţa la pământ şi s-a închinat”. (Cartea întâi a lui Samuél 24, 9)

 • Căpeteniile filisténilor s-au mâniat pe Achíş şi i-au zis: „Trimite-l înapoi pe omul acesta, să se întoarcă la locul pe care i l-ai dat! Să nu meargă cu noi la luptă ca să nu ne fie adversar! Cu ce va putea să placă acesta stăpânului său? Oare nu cu capetele acestor oameni? (Cartea întâi a lui Samuél 29, 4)

 • Unii oamenii răi şi de nimic dintre cei ce merseseră cu Davíd au zis: „Fiindcă n-au mers cu noi, să nu le dăm nimic din prada pe care am luat-o înapoi, ci doar fiecare să-şi ia soţia şi copiii şi să plece!”. (Cartea întâi a lui Samuél 30, 22)


“Submeter-se não significa ser escravo, mas ser livre para receber santos conselhos.” São Padre Pio de Pietrelcina