Encontrados 55 resultados para: Mardohéu

 • Toţi slujitorii regelui care erau la poarta regelui se plecau şi se prosternau înaintea lui Amán, căci aşa poruncise regele în privinţa lui. Însă Mardohéu nu se pleca şi nici nu se prosterna. (Cartea Estérei 4, 2)

 • Slujitorii regelui care erau la poarta regelui i-au zis lui Mardohéu: „Pentru ce încalci porunca regelui?”. (Cartea Estérei 4, 3)

 • Fiindcă ei îi spuneau în fiecare zi lucrul acesta, iar el nu îi asculta, i-au adus la cunoştinţă lui Amán ca să vadă dacă vor rămâne cuvintele lui Mardohéu, pentru că el le făcuse cunoscut că este iudeu. (Cartea Estérei 4, 4)

 • Amán a văzut că Mardohéu nu se pleca şi nu se prosterna înaintea lui şi Amán s-a umplut de mânie. (Cartea Estérei 4, 5)

 • Însă i s-a părut puţin să-şi întindă mâna numai asupra lui Mardohéu, căci i se adusese la cunoştinţă despre poporul lui Mardohéu. Amán căuta să-i nimicească pe toţi iudeii, poporul lui Mardohéu, care erau în tot imperiul lui Artaxérxes. (Cartea Estérei 4, 6)

 • Mardohéu a aflat tot ce se făcea, şi-a sfâşiat hainele, s-a îmbrăcat cu sac şi cenuşă, a ieşit în mijlocul cetăţii şi a strigat cu glas puternic şi amar. (Cartea Estérei 5, 1)

 • Slujitoarele şi eunucii Estérei au venit şi i-au adus la cunoştinţă, iar regina s-a întristat foarte mult. A trimis haine ca să-l îmbrace pe Mardohéu şi să ia sacul de pe el, dar el nu a acceptat. (Cartea Estérei 5, 4)

 • Atunci Estéra l-a chemat pe Hatác, [unul] dintre eunucii care stăteau în faţa ei, şi i-a poruncit [să meargă] la Mardohéu să afle ce se întâmplă şi din ce cauză. (Cartea Estérei 5, 5)

 • Hatác a ieşit [să meargă] la Mardohéu în piaţa cetăţii care este înaintea porţii regelui. (Cartea Estérei 5, 6)

 • Mardohéu i-a făcut cunoscut tot ce i se întâmplase şi suma de argint pe care Amán a zis că o va da vistieriilor regelui împotriva iudeilor ca să-i nimicească. (Cartea Estérei 5, 7)

 • Hatác a venit şi i-a făcut cunoscute Estérei cuvintele lui Mardohéu. (Cartea Estérei 5, 9)

 • Estéra i-a zis lui Hatác şi i-a poruncit [să-i spună] lui Mardohéu: (Cartea Estérei 5, 10)


“Diante de Deus ajoelhe-se sempre.” São Padre Pio de Pietrelcina