Encontrados 9265 resultados para: care

 • Din templu a ieşit un alt înger, strigând cu glas puternic către cel care stătea pe nor: „Arcuncă-ţi secera şi seceră, căci a venit ceasul secerişului, iar secerişul pământului este copt!”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 14, 15)

 • Cel care stătea pe nor şi-a aruncat secera pe pământ şi pământul a fost secerat. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 14, 16)

 • Şi a mai ieşit alt înger din templul care este în ceruri, având şi el o seceră ascuţită. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 14, 17)

 • Iar un alt înger, cel care are autoritate asupra focului, a ieşit din altar şi a strigat cu glas puternic către cel care are secera cea ascuţită, spunând: „Aruncă-ţi secera ascuţită şi adună ciorchinii viei pământului, căci strugurii ei s-au copt!”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 14, 18)

 • Apoi am văzut în cer un alt semn mare şi minunat: şapte îngeri care aveau şapte plăgi, cele din urmă, căci cu ele s-a terminat mânia lui Dumnezeu. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 15, 1)

 • Şi am văzut ceva ca o mare de sticlă amestecată cu foc, iar cei care au învins Fiara, chipul ei şi numărul numelui ei, stăteau [în picioare] pe marea de sticlă având harpele lui Dumnezeu. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 15, 2)

 • iar din templu au ieşit cei şapte îngeri care aveau cele şapte plăgi. Erau îmbrăcaţi în in curat, strălucitor şi încinşi la piept cu [cingători] de aur. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 15, 6)

 • Una dintre cele patru fiinţe le-a dat celor şapte îngeri şapte cupe de aur pline cu mânia Domnului Dumnezeu care este viu în vecii vecilor. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 15, 7)

 • Şi am auzit un glas puternic din templu care le spunea celor şapte îngeri: „Mergeţi şi vărsaţi cele şapte cupe ale mâniei lui Dumnezeu pe pământ!”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 16, 1)

 • Atunci a plecat primul şi a vărsat cupa lui pe pământ şi a apărut o rană dureroasă şi periculoasă pe oamenii care aveau indiciul Fiarei şi s-au prosternat înaintea chipului ei. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 16, 2)

 • Atunci, l-am auzit pe îngerul apelor, spunând: „Drept eşti tu, cel care eşti şi care erai, Cel Sfânt, pentru că ai judecat toate. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 16, 5)

 • iar oamenii au fost arşi de căldura mare. Dar au rostit blasfemii împotriva numelui lui Dumnezeu, care are putere asupra acestor plăgi, şi nu s-au convertit ca să-i dea glorie. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 16, 9)


“É preciso amar, amar e nada mais”. São Padre Pio de Pietrelcina