Löydetty 9265 Tulokset: care

 • Din templu a ieşit un alt înger, strigând cu glas puternic către cel care stătea pe nor: „Arcuncă-ţi secera şi seceră, căci a venit ceasul secerişului, iar secerişul pământului este copt!”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 14, 15)

 • Cel care stătea pe nor şi-a aruncat secera pe pământ şi pământul a fost secerat. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 14, 16)

 • Şi a mai ieşit alt înger din templul care este în ceruri, având şi el o seceră ascuţită. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 14, 17)

 • Iar un alt înger, cel care are autoritate asupra focului, a ieşit din altar şi a strigat cu glas puternic către cel care are secera cea ascuţită, spunând: „Aruncă-ţi secera ascuţită şi adună ciorchinii viei pământului, căci strugurii ei s-au copt!”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 14, 18)

 • Apoi am văzut în cer un alt semn mare şi minunat: şapte îngeri care aveau şapte plăgi, cele din urmă, căci cu ele s-a terminat mânia lui Dumnezeu. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 15, 1)

 • Şi am văzut ceva ca o mare de sticlă amestecată cu foc, iar cei care au învins Fiara, chipul ei şi numărul numelui ei, stăteau [în picioare] pe marea de sticlă având harpele lui Dumnezeu. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 15, 2)

 • iar din templu au ieşit cei şapte îngeri care aveau cele şapte plăgi. Erau îmbrăcaţi în in curat, strălucitor şi încinşi la piept cu [cingători] de aur. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 15, 6)

 • Una dintre cele patru fiinţe le-a dat celor şapte îngeri şapte cupe de aur pline cu mânia Domnului Dumnezeu care este viu în vecii vecilor. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 15, 7)

 • Şi am auzit un glas puternic din templu care le spunea celor şapte îngeri: „Mergeţi şi vărsaţi cele şapte cupe ale mâniei lui Dumnezeu pe pământ!”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 16, 1)

 • Atunci a plecat primul şi a vărsat cupa lui pe pământ şi a apărut o rană dureroasă şi periculoasă pe oamenii care aveau indiciul Fiarei şi s-au prosternat înaintea chipului ei. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 16, 2)

 • Atunci, l-am auzit pe îngerul apelor, spunând: „Drept eşti tu, cel care eşti şi care erai, Cel Sfânt, pentru că ai judecat toate. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 16, 5)

 • iar oamenii au fost arşi de căldura mare. Dar au rostit blasfemii împotriva numelui lui Dumnezeu, care are putere asupra acestor plăgi, şi nu s-au convertit ca să-i dea glorie. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 16, 9)


“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.”(Pe Pio) São Padre Pio de Pietrelcina