Encontrados 13 resultados para: vitejilor

 • Munţi din Ghilbóa! Nici rouă, nici ploaie [să nu cadă] peste voi! Să nu fie peste voi nici ogoare [care să vă dea rod] pentru darul ridicat! Căci acolo au fost profanate scuturile vitejilor; scutul lui Saul, niciodată uns cu untdelemn, (Cartea a doua a lui Samuél 1, 21)

 • Acestea sunt numele vitejilor pe care i-a avut Davíd: Ioşéb-Başébet, tahchemonéul, care era căpetenia Celor Trei. Era din Adinó-Eznó şi [a luptat] împotriva a opt sute [de oameni] şi i-a ucis dintr-o dată. (Cartea a doua a lui Samuél 23, 8)

 • Ben-Hadád l-a ascultat pe regele Asa; a trimis căpeteniile vitejilor pe care îi avea împotriva cetăţilor lui Israél. Ei au lovit [cetăţile] Ión, Dan, Ábel-Bet-Maáca, tot Chinerótul şi tot ţinutul lui Neftáli. (Cartea întâi a Regilor 15, 20)

 • Acestea sunt căpeteniile vitejilor pe care îi avea Davíd şi care s-au arătat puternici cu el în domnia lui şi cu tot Israélul; l-au făcut rege după cuvântul Domnului cu privire la Israél. (Cartea întâi a Cronicilor 11, 10)

 • Acesta este numărul vitejilor pe care i-a avut Davíd: Iaşobeám, fiul unuia din Hacmón, căpetenia Celor Treizeci. El şi-a învârtit suliţa împotriva a trei sute şi i-a ucis dintr-o dată. (Cartea întâi a Cronicilor 11, 11)

 • Ben-Hadád l-a ascultat pe regele Asa; le-a trimis pe căpeteniile vitejilor pe care îi avea împotriva cetăţilor lui Israél. Ei au lovit [cetăţile] Ión, Dan, Ábel-Máim şi toate depozitele din cetăţile lui Neftáli. (Cartea a doua a Cronicilor 16, 4)

 • Numărul complet al capilor părinteşti ai vitejilor armatei era de două mii şase sute. (Cartea a doua a Cronicilor 26, 12)

 • După el a reparat Nehemía, fiul lui Azbúc, care era căpetenie peste jumătate din sectorul de la Bet-Ţur, până în faţa mormintelor lui Davíd, până la piscina pe care a făcut-o şi până la casa vitejilor. (Cartea lui Nehemía 3, 16)

 • Iată, ca vulturul care se înalţă, se avântă şi îşi întinde aripile peste Bóţra, inima vitejilor din Edóm va fi ca inima femeii în durerile naşterii”. Împotriva cetăţilor siriene (Cartea profetului Ieremía 49, 22)

 • Sabia este împotriva ghicitorilor şi ei înnebunesc; sabia este împotriva vitejilor lui şi ei se îngrozesc. (Cartea profetului Ieremía 50, 36)

 • Mâncați carnea vitejilor și beți sângele căpeteniilor țării: ale berbecilor, ale mieilor, țapilor, taurilor, toți îngrășați în Basán! (Cartea profetului Ezechiél 39, 18)

 • Ați arat răzvrătire și ați secerat nedreptate. Ați mâncat rodul minciunii, pentru că te-ai încrezut în calea ta și în mulțimea vitejilor tăi. (Cartea profetului Oséa 10, 13)


“Que Maria sempre enfeite sua alma com as flores e o perfume de novas virtudes e coloque a mão materna sobre sua cabeça. Fique sempre e cada vez mais perto de nossa Mãe celeste, pois ela é o mar que deve ser atravessado para se atingir as praias do esplendor eterno no reino do amanhecer.” São Padre Pio de Pietrelcina