1. Către fiii lui Amón. Aşa vorbeşte Domnul: „Oare Israél nu are fii? Nu are el moştenitor? De ce moşteneşte Malcóm [cetatea] Gad şi poporul lui locuieşte în cetăţile sale?

2. De aceea, iată, vin zile – oracolul Domnului – când voi face să se audă în Rabá fiilor lui Amón un strigăt de război; va deveni o grămadă de ruine, şi satele lui vor fi arse în foc. Israél îi va lua în stăpânire pe cei care-l moşteneau”, spune Domnul.

3. „Gemi, Heşbón, căci Ai a fost devastat! Strigaţi, fiice din Rabá, încingeţi-vă cu saci, jeliţi străbătând zidurile sale, căci Malcóm va merge în captivitate, şi preoţii, şi căpeteniile lui împreună!

4. Pentru ce te lauzi cu văile? Valea ta se va scurge, fiică răzvrătită, care te încrezi în vistieriile tale, [zicând]: «Cine va veni împotriva mea?».

5. Iată, eu fac să vină asupra ta groaza – oracolul Domnului Dumnezeului Sabaót – din toate împrejurimile tale. Veţi fi alungaţi, fiecare în direcţia lui, şi nu va fi cine să-i adune pe fugari.

6. Dar, după aceea, îi voi face să se întoarcă din captivitate pe fiii lui Amón” – oracolul Domnului. Împotriva Edómului

7. Către Edóm. Aşa vorbeşte Domnul Sabaót: „Oare nu mai este înţelepciune în Temán? A pierit sfatul celor pricepuţi? A slăbit înţelepciunea lor?

8. Fugiţi, întoarceţi-vă şi ascundeţi-vă ca să locuiţi în locuri adânci, locuitori din Dedán! Căci voi face să vină catastrofa peste Esáu la timpul pedepsirii sale.

9. Dacă ar veni la tine culegătorii, nu ar face să rămână boabe; dar dacă ar veni hoţii în timpul nopţii, ar distruge după placul lor.

10. Căci eu însumi îl voi despuia pe Esáu, voi descoperi ascunzătorile lui şi nu se va mai ascunde. Descendenţa lui va fi distrusă, fraţii lui şi vecinii lui nu vor mai fi.

11. Abandonează-i pe orfanii tăi şi eu îi voi face să trăiască! Iar văduvele tale se vor încrede în mine”.

12. Căci aşa vorbeşte Domnul: „Iată, eu sunt cel care voi face judecata lor, ca să bea cupa: de băut, o vor bea! Iar tu nu vei rămâne nepedepsit, căci de băut, vei bea.

13. M-am jurat pe mine însumi – oracolul Domnului – că Bóţra va deveni obiect de dispreţ, de ocară, de dezolare şi de blestem şi toate cetăţile ei vor deveni un pustiu pentru totdeauna”.

14. Am auzit o veste de la Domnul şi un împuternicit a fost trimis între neamuri: „Adunaţi-vă, veniţi împotriva ei şi ridicaţi-vă la luptă!”.

15. „Căci, iată, te-am făcut mic între neamuri, dispreţuit între oameni.

16. Înfumurarea ta, aroganţa inimii tale te-au înşelat pe tine, care locuieşti în crăpăturile stâncii, care te-ai aşezat pe înălţimea colinei; chiar dacă îţi vei face cuibul ca vulturul în înălţime, de acolo te voi coborî” – oracolul Domnului.

17. Edóm va deveni o ruină şi oricine va trece pe lângă ea va încremeni şi va fluiera din cauza tuturor loviturilor lui.

18. Cum au fost distruse Sodóma, Gomóra şi vecinele ei – spune Domnul –, nu va mai locui acolo niciun om şi nu va sta acolo ca străin niciun fiu al omului.

19. Iată, ca leul care urcă din [malurile] mândre ale Iordánului spre păşunile mereu verzi, pe neaşteptate îl voi face să fugă repede de acolo şi-l voi pune pe alesul meu peste el! Căci cine este ca mine şi cine poate să dea mărturie împotriva mea? Cine este acest păstor care să poată sta în picioare înaintea mea?

20. De aceea ascultaţi planul pe care l-a făcut Domnul cu privire la Edóm, gândurile pe care le-a pus la cale împotriva locuitorilor din Temán: sigur vor fi târâţi precum cei mici din turmă, sigur va răvăşi păşunile lor.

21. De zgomotul căderii lor se cutremură pământul, strigătul glasului lor se aude la Marea Roşie.

22. Iată, ca vulturul care se înalţă, se avântă şi îşi întinde aripile peste Bóţra, inima vitejilor din Edóm va fi ca inima femeii în durerile naşterii”. Împotriva cetăţilor siriene

23. Către Damásc. „Hamát şi Arpád au fost făcuţi de ruşine, căci au auzit o veste rea şi s-au topit în mare: este o agitaţie care nu poate fi liniştită.

24. Damáscul a slăbit, s-a întors să fugă; l-a apucat panica, strâmtorarea şi durerile naşterii l-au cuprins ca pe femeia care naşte.

25. Cum, nu a fost abandonată cetatea gloriei, cetatea bucuriei mele?

26. De aceea, vor cădea tinerii ei în pieţe şi toţi oamenii de luptă vor fi reduşi la tăcere în ziua aceea – oracolul Domnului Sabaót.

27. Voi aprinde un foc la zidul Damáscului şi va devora palatele lui Ben-Hadád”. Împotriva triburilor arabe

28. Către Chedár şi către regatele din Haţór, cele pe care le-a lovit Nabucodonosór, regele din Babilón, aşa vorbeşte Domnul: „Ridicaţi-vă şi urcaţi împotriva [cetăţii] Chedár şi nimiciţi-i pe fiii din răsărit”.

29. Vor lua corturile şi turmele lor, vor duce pânzele, toate obiectele şi cămilele lor şi vor striga către ei: «Teroare de jur împrejur».

30. Fugiţi, mergeţi mult, ascundeţi-vă să locuiţi în adâncuri, locuitori din Haţór – oracolul Domnului! Căci Nabucodonosór, regele din Babilón, a făcut un plan împotriva voastră şi a pus la cale un gând împotriva voastră.

31. Ridicaţi-vă şi urcaţi împotriva unui neam liniştit care locuieşte în siguranţă – oracolul Domnului –, care nu are porţi, nici zăvoare şi locuieşte singur!

32. Cămilele lor vor fi pradă şi mulţimea turmelor lor, jaf. Îi voi împrăştia în toate vânturile pe cei cu părul tăiat şi voi face să vină din toate părţile catastrofa lor – oracolul Domnului.

33. Haţór va deveni locuinţa şacalilor, va fi o ruină pentru totdeauna. Nu va mai locui niciun om acolo, nu va mai sta acolo ca străin niciun fiu al omului”. Împotriva cetăţii Elám

34. Cuvântul Domnului care a fost către Ieremía, profetul, cu privire la Elám la începutul domniei lui Sedecía, regele lui Iúda.

35. Aşa vorbeşte Domnul Sabaót: „Iată, eu voi frânge arcul Elámului, puterea lor cea dintâi.

36. Voi face să vină asupra Elámului cele patru vânturi din cele patru margini ale cerului: îi voi împrăştia în toate aceste vânturi şi nu va fi niciun neam unde să nu ajungă cei alungaţi din Elám.

37. Voi face Elámul să tremure înaintea duşmanilor săi şi înaintea celor care îi caută viaţa. Voi face să vină răul asupra lor, mânia mea aprinsă – oracolul Domnului – şi voi trimite sabia în urma lor până când îi voi termina.

38. Voi pune tronul meu în Elám şi voi face să piară de acolo rege şi căpetenii – oracolul Domnului.

39. Dar în zilele de pe urmă, voi face Elámul să se întoarcă din captivitate” – oracolul Domnului.

“Feliz a alma que atinge o nível de perfeição que Deus deseja!” São Padre Pio de Pietrelcina