Encontrados 62 resultados para: Syjonu

 • Wtedy też Salomon zwołał starszyznę Izraela, wszystkich naczelników pokoleń, przywódców rodów Izraelitów, aby zgromadzili się przy królu Salomonie w Jerozolimie na przeniesienie Arki Przymierza Pańskiego z Miasta Dawidowego, czyli z Syjonu. (1 Księga Królewska 8, 1)

 • Oto wyrocznia, jaką wydał Pan co do niego. Gardzi tobą, szydzi z ciebie Dziewica, Córa Syjonu. Za tobą potrząsa głową Córa Jeruzalem. (2 Księga Królewska 19, 21)

 • Wtedy też Salomon zwołał starszyznę Izraela i wszystkich naczelników pokoleń, przywódców rodów Izraelitów do Jerozolimy, na przeniesienie Arki Przymierza Pańskiego z Miasta Dawidowego, czyli z Syjonu. (2 Księga Kronik 5, 2)

 • Kto przyniesie z Syjonu zbawienie Izraela? Gdy Pan odmieni los swego narodu, Jakub się rozraduje, Izrael się ucieszy. (Księga Psalmów 14, 7)

 • Niech ześle tobie pomoc z świątyni i niech cię wspiera z Syjonu. (Księga Psalmów 20, 3)

 • Bóg zajaśniał z Syjonu, korony piękności. (Księga Psalmów 50, 2)

 • Kto przyniesie z Syjonu zbawienie Izraelowi? Gdy Bóg odmieni los swego narodu, Jakub się uraduje, Izrael się ucieszy. (Księga Psalmów 53, 7)

 • Pan miłuje bramy Syjonu bardziej niż wszystkie namioty Jakuba. (Księga Psalmów 87, 2)

 • Twoje potężne berło niech Pan rozciągnie z Syjonu: Panuj wśród swych nieprzyjaciół! (Księga Psalmów 110, 2)

 • Pieśń stopni. Gdy Pan odmienił los Syjonu, byliśmy jak we śnie. (Księga Psalmów 126, 1)

 • Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu, oglądaj pomyślność Jeruzalem przez całe swe życie. (Księga Psalmów 128, 5)

 • Niech się zawstydzą i odstąpią wszyscy, co nienawidzą Syjonu. (Księga Psalmów 129, 5)


“Desapegue-se daquilo que não é de Deus e não leva a Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina