Encontrados 30 resultados para: dziewice

  • Nie będą brać sobie za żonę wdowy lub porzuconej, lecz tylko dziewicę z potomstwa domu Izraela; jednak mogą poślubić wdowę, która jest wdową po kapłanie. (Księga Ezechiela 44, 22)

  • W dzień ten pomdleją z pragnienia piękne dziewice i młodzieńcy. (Księga Amosa 8, 13)

  • Miał on cztery córki, dziewice - prorokinie. (Dzieje Apostolskie 21, 9)

  • Lecz jeśli ktoś, bez jakiegokolwiek przymusu, w pełni panując nad swoją wolą, postanowił sobie mocno w sercu zachować nietkniętą swoją dziewicę, dobrze czyni. (1 List do Koryntian 7, 37)

  • Tak więc dobrze czyni, kto poślubia swoją dziewicę, a jeszcze lepiej ten, kto jej nie poślubia. (1 List do Koryntian 7, 38)

  • Jestem bowiem o was zazdrosny Boską zazdrością. Poślubiłem was przecież jednemu mężowi, by was przedstawić Chrystusowi jako czystą dziewicę. (2 List do Koryntian 11, 2)


“Onde não há obediência, não há virtude. Onde não há virtude, não há bem, não há amor; e onde não há amor, não há Deus; e sem Deus não se chega ao Paraíso. Tudo isso é como uma escada: se faltar um degrau, caímos”. São Padre Pio de Pietrelcina