Encontrados 25 resultados para: dobrim

 • Stražar nastavi: "Prepoznajem trk prvoga èovjeka: trèi kao Sadokov sin Ahimaas." A kralj odvrati: "To je dobar èovjek, dolazi s dobrim glasom." (Druga knjiga o Samuelu 18, 27)

 • On je k'o stablo zasaðeno pokraj voda tekuæica što u svoje vrijeme plod donosi; lišæe mu nikad ne vene, sve što radi dobrim urodi. (Psalmi 1, 3)

 • U isto su vrijeme Idumejci, gospodari tvrðava na dobrim položajima, dodijavali Židovima te su, prihvaæajuæi izbjeglice iz Jeruzalema, nastojali održati ratno stanje. (Druga knjiga o Makabejcima 10, 15)

 • Na siromaha mrze sva braæa njegova, još više se udaljuju od njega prijatelji njegovi: on hlepi za dobrim rijeèima, ali ih ne nalazi! (Mudre izreke 19, 7)

 • Mnogi se naziva dobrim èovjekom, ali tko æe naæi vjerna èovjeka? (Mudre izreke 20, 6)

 • Uèite se dobrim djelima: pravdi težite, ugnjetenom pritecite u pomoæ, siroti pomozite do pravde, za udovu se zauzmite." (Izaija 1, 17)

 • Past æu ih na izvrsnim pašama, ovèinjaci æe im biti na visokim gorama izraelskim; ondje æe poèivati u dobrim ovèinjacima i past æe na soènim pašama, po gorama izraelskim. (Ezekiel 34, 14)

 • Ako dakle vi, iako zli, znate dobrim darima darivati djecu svoju, koliko li æe više Otac vaš, koji je na nebesima, dobrima obdariti one koji ga zaištu!" (Evanðelje po Mateju 7, 11)

 • Tako svako dobro stablo raða dobrim plodovima, a nevaljalo stablo raða plodovima zlim. (Evanðelje po Mateju 7, 17)

 • Svako stablo koje ne raða dobrim plodom sijeèe se i u oganj baca. (Evanðelje po Mateju 7, 19)

 • Isus mu reèe: "Što me zoveš dobrim? Nitko nije dobar doli Bog jedini! (Evanðelje po Marku 10, 18)

 • "Nema dobra stabla koje bi raðalo nevaljalim plodom niti stabla nevaljala koje bi raðalo dobrim plodom. (Evanðelje po Luki 6, 43)


“O homem sem Deus é um ser mutilado”. São Padre Pio de Pietrelcina