Encontrados 29 resultados para: slièan

 • Kad je Adamu bilo sto i trideset godina, rodi mu se sin njemu slièan, na njegovu sliku; nadjenu mu ime Šet. (Knjiga Postanka 5, 3)

 • i reèe: "Jahve, Bože Izraelov! Nijedan ti bog nije slièan ni na nebesima ni dolje na zemlji, tebi koji držiš Savez i ljubav svojim slugama što kroèe pred tobom sa svim svojim srcem. (Prva knjiga o kraljevima 8, 23)

 • rekao: "Jahve, Bože Izraelov! Nijedan ti bog nije slièan ni na nebesima ni na zemlji, tebi koji držiš Savez i ljubav svojim slugama što kroèe pred tobom sa svim svojim srcem. (Druga knjiga Ljetopisa 6, 14)

 • A ja odgovorih: "Zar da bježi èovjek kao što sam ja? Koji èovjek, meni slièan, može uæi u Hekal i ostati živ? Ne, ja ne idem." (Knjiga Nehemijina 6, 11)

 • Èovjek koji nerazumno živi slièan je stoci koja ugiba. (Psalmi 49, 13)

 • Èovjek koji nerazumno živi slièan je stoci koja ugiba. (Psalmi 49, 21)

 • Sve si to èinio, a ja da šutim? Zar misliš da sam ja tebi slièan? Pokarat æu te i stavit æu ti sve to pred oèi." (Psalmi 50, 21)

 • Broje me k onima što u grob silaze, postadoh slièan nemoæniku. (Psalmi 88, 5)

 • TÓa tko je u oblacima ravan Jahvi, tko li je Jahvi slièan meðu sinovima Božjim? (Psalmi 89, 7)

 • Slièan sam èaplji u pustinji, postah k'o æuk na pustoj razvalini. (Psalmi 102, 7)

 • Lijenèina je slièan uprljanu kamenu: svatko zviždi zbog gnusobe njegove. (Knjiga Sirahova 22, 1)

 • Lijenèina je slièan hrpi balege: tko ga dirne otresa ruku. (Knjiga Sirahova 22, 2)


“Temos muita facilidade para pedir, mas não para agradecer”. São Padre Pio de Pietrelcina