1. Pjesma. Psalam. Sinova Korahovih. Zborovoði. Po napjevu "Bolest". Za pjevanje. Pouèna pjesma. Ezrahijca Hemana.

2. Jahve, Bože moj, vapijem danju, a noæu narièem pred tobom.

3. Neka dopre do tebe molitva moja, prigni uho k vapaju mome.

4. Jer mi je duša zasiæena patnjama, moj se život bliži Podzemlju.

5. Broje me k onima što u grob silaze, postadoh slièan nemoæniku.

6. Meðu mrtvima moj je ležaj, poput ubijenih što leže u grobu kojih se više ne spominješ, od kojih si ustegao ruku.

7. Smjestio si me u jamu duboku, u tmine, u bezdan.

8. Teško me pritišæe ljutnja tvoja i svim me valima svojim prekrivaš.

9. Udaljio si od mene znance moje, Óuèini da im gnusan budem: zatvoren sam, ne mogu izaæi.

10. Od nevolje oèi mi gasnu: vapijem tebi, Jahve, iz dana u dan, za tobom ruke pružam.

11. Zar na mrtvima èiniš èudesa? Zar æe sjene ustati i hvaliti tebe?

12. Zar se u grobu pripovijeda o tvojoj dobroti? O vjernosti tvojoj u Propasti?

13. Zar se u tmini objavljuju èudesa tvoja i tvoja pravda u Zaboravu?

14. Ipak ja vapijem tebi, Jahve, prije jutra molitvom te pretjeèem.

15. Zašto, Jahve, odbacuješ dušu moju? Zašto sakrivaš lice od mene?

16. Bijedan sam i umirem veæ od djeèaštva, klonuh noseæi tvoje strahote.

17. Preko mene prijeðoše vihori tvojega gnjeva, strahote me tvoje shrvaše,

18. okružuju me kao voda sveudilj, optjeèu me svi zajedno.

19. Udaljio si od mene prijatelja i druga: mrak mi je znanac jedini.

“É difícil tornar-se santo. Difícil, mas não impossível. A estrada da perfeição é longa, tão longa quanto a vida de cada um. O consolo é o repouso no decorrer do caminho. Mas, apenas restauradas as forças, é necessário levantar-se rapidamente e retomar a viagem!” São Padre Pio de Pietrelcina