Encontrados 134 resultados para: voda

 • I reèe Bog: "Neka bude svod posred voda da dijeli vode od voda!" I bi tako. (Knjiga Postanka 1, 6)

 • Bog naèini svod i vode pod svodom odijeli od voda nad svodom. (Knjiga Postanka 1, 7)

 • Ipak, voda je izvirala iz zemlje i natapala svu površinu zemaljsku. (Knjiga Postanka 2, 6)

 • Zatim ispusti golubicu da vidi je li voda nestala sa zemlje. (Knjiga Postanka 8, 8)

 • Ali golubica ne naðe uporišta nogama te se vrati k njemu u korablju, jer voda još pokrivaše svu površinu; on pruži ruku, uhvati golubicu te je unese k sebi u korablju. (Knjiga Postanka 8, 9)

 • pastiri iz Gerara posvade se s Izakovim pastirima govoreæi: "Naša je voda!" Bunaru je dao ime Esek, jer su se oni s njim svadili. (Knjiga Postanka 26, 20)

 • A ako ih oba ova znamenja ne uvjere pa ti ne povjeruju, zahvati vode iz Rijeke i prolij je po suhu. Voda što je budeš iz Rijeke uzeo na suhu æe se u krv pretvoriti." (Knjiga Izlaska 4, 9)

 • Još Jahve reèe Mojsiju: "Reci Aronu da uzme svoj štap i pruži svoju ruku povrh egipatskih voda: njihovih rijeka, njihovih prokopa, njihovih jezeraca, svih njihovih vodenih stjecišta, da se pretvore u krv; po svoj zemlji egipatskoj neka je krv, èak i u drvenim i kamenim posudama." (Knjiga Izlaska 7, 19)

 • Mojsije i Aron uèiniše kako im je Jahve naredio. Podiže Aron svoj štap i naoèigled faraona i njegovih službenika mlatnu po vodi u Rijeci. Sva se voda u Rijeci prometnu u krv. (Knjiga Izlaska 7, 20)

 • Aron pruži svoju ruku povrh egipatskih voda, i žabe iziðoše i prekriše zemlju egipatsku. (Knjiga Izlaska 8, 2)

 • Mojsije pruži ruku nad more i u cik zore more se vrati u svoje korito. Kako su Egipæani, bježeæi, jurili prema moru, Jahve ih strmoglavi usred voda. (Knjiga Izlaska 14, 27)

 • A on zazva Jahvu. Jahve mu pokaže neko drvo. Baci on to drvo u vodu i voda postane slatka. Tu im Jahve postavi zakon i pravo i tu ih stavi u kušnju. (Knjiga Izlaska 15, 25)


“Feliz a alma que atinge o nível de perfeição que Deus deseja!” São Padre Pio de Pietrelcina