Encontrados 331 resultados para: Amelyeket

 • Ugyanazokat a neveket adta nekik, mint amelyeket Ábrahám adott. (Teremtés könyve 26, 18)

 • Erre Jákob megparancsolta egész házának és mindazoknak, akik nála voltak: "Távolítsátok el az idegen isteneket, amelyeket õriztek. Tisztálkodjatok meg, és váltsatok ruhát. (Teremtés könyve 35, 2)

 • Átadtak Jákobnak minden idegen istent, ami birtokukban volt, és a karikákat is, amelyeket a fülükben viseltek. (Teremtés könyve 35, 4)

 • Mikor azonban mindent elbeszéltek, amit József mondott és látta a szekereket, amelyeket József küldött, hogy õt elvitesse, akkor ismét élet szállt atyjukba. (Teremtés könyve 45, 27)

 • Ezután Jákob elindult Beersebából. Izrael fiai föltették atyjukat, Jákobot, gyermekeiket és feleségeiket a szekerekre, amelyeket a fáraó küldött, hogy elvitesse õket. (Teremtés könyve 46, 5)

 • Ezért kinyújtom a kezemet, és megverem Egyiptomot mindenféle csodajellel, amelyeket közöttük mûvelni fogok. Arra majd elenged benneteket." (Kivonulás könyve 3, 20)

 • Tanítsd meg õket a parancsokra és elõírásokra, mutasd nekik az utat, amelyen járniuk kell, s a tetteket, amelyeket követniük kell. (Kivonulás könyve 18, 20)

 • Mózes elment és összehívta a nép véneit, s közölte velük mindazokat a szavakat, amelyeket az Úr reá bízott. (Kivonulás könyve 19, 7)

 • Földbõl építs nekem oltárt, azon mutasd be az égõáldozatot és a közösségi áldozatot, amelyeket juhaidból és szarvasmarháidból hozol. Eljövök hozzád és megáldalak minden helyen, amelyet kiválasztok, hogy nevemrõl megemlékezzenek. (Kivonulás könyve 20, 24)

 • Mózes ezután lejött, kihirdette a népnek az Úr minden szavát és minden parancsát. Az egész nép egy szívvel felelte: "Az Úr minden szavát megtartjuk, amelyeket hozzánk intézett." (Kivonulás könyve 24, 3)

 • Az Úr így szólt Mózeshez: "Jöjj fel hozzám a hegyre, és maradj itt. Átadom neked a kõtáblákat a törvénnyel és a parancsokkal, amelyeket oktatásukra írtam." (Kivonulás könyve 24, 12)

 • Annak a hajléknak a mintájára, és azoknak a felszereléseknek a mintájára készítsd el, amelyeket mutatok neked. (Kivonulás könyve 25, 9)


“Jesus e a sua alma devem cultivar a vinha de comum acordo.” São Padre Pio de Pietrelcina