Encontrados 256 resultados para: Hisz

 • Ne fedd föl apád nõvérének meztelenségét, mert hisz az az apád teste. (Leviták könyve 18, 12)

 • Ne fedd föl anyád nõvérének meztelenségét, mert hisz az az anyád teste. (Leviták könyve 18, 13)

 • Napszállta után ismét tiszta, és ehet a szent adományokból, mert hisz az õ ételei. (Leviták könyve 22, 7)

 • hogy valaki más hál vele, a dolog azonban rejtve marad a férje elõtt, mivel titokban szennyezte be magát, s tanúk sem lépnek fel ellene, mert hisz vigyázott, nehogy rajtakapják, (Számok könyve 5, 13)

 • akkor az illetõ férfi vezesse feleségét a pap elé, s egyszersmind áldozati adományt is vigyen magával, egy tized efa árpalisztet. Ne öntsön rá olajat, tömjént se tegyen hozzá. Mert hisz a féltékenység miatt bemutatott ételáldozat emlékeztetõ ételáldozat, amelynek emlékezetbe kell idéznie a bûnt. (Számok könyve 5, 15)

 • Így szólt az Úr Mózeshez: "Meddig akar még ez a nép gyalázni? Meddig nem hisz nekem még a körében mutatott jelek ellenére sem? (Számok könyve 14, 11)

 • és zúgolódott az Úr és Mózes ellen: "Miért hoztatok ki Egyiptomból? Hogy elpusztuljunk a pusztában? Hisz se kenyér, se víz nincs! Ez a nyomorúságos eledel utálattal tölt el minket!" (Számok könyve 21, 5)

 • Azt az Úr, a te Istened (tiszteletére) nem szabad tenned. Mert azt tették isteneik kedvéért, ami az Úr, a te Istened szemében utálat tárgya és gyûlöletes, hisz még fiaikat és lányaikat is elégették isteneiknek. (Második Törvénykönyv 12, 31)

 • Közben ne feledkezz meg a levitáról, aki városodban lakik, mert hisz õ nem részesült veled az örökségben. (Második Törvénykönyv 14, 27)

 • Ne essék nehezedre, ha szabadon kell engedned. Mert hisz hatévi szolgálata a kétszerese egy munkás bérének. S ezenfelül az Úr, a te Istened is megáld mindenben, amit csak teszel. (Második Törvénykönyv 15, 18)

 • De ne egyél hozzá kovásszal készült kenyeret: hét napig a kovásztalan kenyeret, a szükség kenyerét edd, hisz nagy sietségben vonultál ki Egyiptom földjérõl, s így emlékezz meg Egyiptom földjérõl való kivonulásod napjáról egész életedben. (Második Törvénykönyv 16, 3)

 • Hisz 40 esztendeig bolyongtak Izrael fiai a pusztában, míg az egész nép ki nem pusztult, vagyis az összes férfi, aki fegyverforgatásra alkalmas korban kivonult Egyiptomból. Nem hallgattak az Úr szavára, s az Úr megesküdött, hogy nem látják meg az országot, amelyre megesküdött atyáinknak, hogy nekünk adja, a tejjel-mézzel folyó országot. (Józsue könyve 5, 6)


“Pode-se manter a paz de espírito mesmo no meio das tempestades da vida”. São Padre Pio de Pietrelcina