Encontrados 106 resultados para: Izraelben

 • Átkozott legyen a haragjuk, ami heves volt, s a dühük, ami kegyetlen volt. Elosztom õket Jákobban, szétszórom õket Izraelben. (Teremtés könyve 49, 7)

 • "Szentelj nekem minden elsõszülöttet. Ami Izraelben anyja méhét megnyitja - akár ember, akár állat -, az mind az enyém." (Kivonulás könyve 13, 2)

 • Mondd meg Izrael fiainak: Aki Izrael fiai közül, vagy az Izraelben tartózkodó idegenek közül fiait Molochnak áldozza, az haljon meg. Az ország népe kövezze meg, (Leviták könyve 20, 2)

 • Húsz évtõl fölfelé, te és Áron vegyétek számba mind, aki alkalmas hadi szolgálatra Izraelben, csoportonként. (Számok könyve 1, 3)

 • Izraelnek számba vett fiai összesen, családjaik szerint, húsz évtõl fölfelé, mindazok Izraelben, akik alkalmasak voltak hadi szolgálatra, (Számok könyve 1, 45)

 • Mert az enyém minden elsõszülött. Azon a napon, amelyen Egyiptom földjén minden elsõszülöttre lesújtottam, magamnak szenteltem minden elsõszülöttet Izraelben, embert s állatot egyaránt. Az enyémek. Az Úr vagyok!" (Számok könyve 3, 13)

 • A tiéd minden, amit Izraelben felajánlanak átok alatt. (Számok könyve 18, 14)

 • De Lévi fiainak örökségül adok minden tizedet Izraelben szolgálatuk fejében, amit ellátnak, a megnyilatkozás sátora szolgálatának fejében. (Számok könyve 18, 21)

 • Nem láttam Jákobban semmi kivetnivalót, nem tapasztaltam Izraelben semmi nyomorúságot. Vele van Istene, az Úr, fel-felharsan a királyi ének. (Számok könyve 23, 21)

 • ha jelentik, tarts kihallgatást és vizsgálatot, aztán ha beigazolódik, hogy valóban történt ilyen szörnyûség Izraelben, (Második Törvénykönyv 17, 4)

 • Így nem emelkedik szíve gõgösen népébõl való testvérei fölé, s nem tér el ettõl a törvénytõl sem jobbra, sem balra, és sokáig megtarthatja õ is, fiai is uralmát Izraelben. (Második Törvénykönyv 17, 20)

 • Ha egy levita valamelyik városodból - bárhol egész Izraelben - elmegy, amint megteheti, arra a helyre, amelyet az Úr, az õ Istene kiválaszt, (Második Törvénykönyv 18, 6)


“No juízo final daremos contas a Deus até de uma palavra inútil que tenhamos dito.” São Padre Pio de Pietrelcina